Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 94 

Osavuosikatsaus 2/2021 Miehikkälä

 

Kuteltk 29.09.2021 § 94  

9/02.02.02/2021

 

Valmistelija Tekninen johtaja  

   

 Osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2021 talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tammi-elokuun osavuosikatsaus on annettava yleishallintoon 29.9.2021 mennessä.

 Kuntatekniikan lautakunnan osavuosikatsaus Miehikkälästä on liitteenä 1.

 

 Talousarvion tulot ovat toteutuneet tässä vaiheessa  50,2 %. Menojen toteuma on  54,73 % ja neton 80,31 %.

 

 Maksutuotot ovat tässä vaiheessa hieman jäljessä tasaista kertymää. Tähän vaikuttaa mm. vesilaitoksen laskutusrytmi, josta neljästä laskutuksesta kaksi kohdistuu toiselle osavuosikatsaukselle. Sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen.

 Toimitilojen vuokrien toteuma on hyvällä tasolla, ja tällä kertymällä arvioidaan vuokratuottoja kertyvän talousarvion mukaisena. 

 

 Korona on aiheuttanut lisämenoja puhtauspalvelussa, mutta niihin on varauduttu viime vuotista paremmin. Ruokahuollossa tuotot ovat vähentyneet koronan aiheuttamien sulkujen kautta sekä kotipalvelujen aterioiden siirryttyä yksityiselle tuottajalle. Muutokset mahtuvat kuitenkin talousarvion sisälle, eikä lisämäärärahan tarvetta ole.

 

 Kuntatekniikan käyttömenot toteutuvat talousarvion mukaisena.

 

 Lupajaoston tulot ovat toteutuneet 75,57 %, menot 50,41 % ja netto

 - 5,93 %. Tuloista on tilittämättä Virolahdelle 40.788,80 € ja tämä hieman vääristää tulosta tässä vaiheessa.

 Rakennusvalvonnassa on akuutti tarve toisen toimistosihteerin toimen täyttämiseksi. Loppuvuonna käytetään ostopalveluista reilun kahden kuukauden palkan suuruinen osuus toimistosihteerin palkkaukseen.

 

 Investointien toteuma on esitetty liitteenä 2. Investoinneissa ehdotetaan lämpöjohtoverkoston investointirahan siirtämistä rivitalo 6 öljylämmityksen muuttamiseen maalämmölle. Öljystä luopumiseen on saatavissa ARA:lta avustusta enintään 20 %. Muutos toteutuisi siinä vaiheessa, kun avustuspäätös saadaan. Tämä saattaa siirtyä 2022 vuodelle.

 Lähiliikuntapaikkahankkeelle saatiin rahoitusta 27.850 € ja enintään 50 % kustannuksista. Hankkeen kustannuksia pienennetään vastaavasti 55.800 euroon.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Päätösehdotus Lautakunta esittää liitteen 1 mukaista osavuotiskatsausta ja liitteen 2 mukaista investointikatsausta Miehikkälän kunnanhallitukselle ja  -valtuustolle hyväksyttäväksi. Investointiosassa esitetään lämpölaitokselle varatun 80.000 euron määrärahan siirtoa rivitalo 6:n  öljylämmityksen muutokseen maalämmölle. Muutokseen haetaan ARA:lta avustusta. Lähiliikuntapaikkahankkeen osalta esitetään, että menot pienennetään 55.800 euroon ja rahoitusosuus pienennetään 27.800 euroon.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.