Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 95


# OVK Tekninen toimi Vi
# OVK Investoinnit Vi

 

Osavuosikatsaus 2/2021 Virolahti

 

Kuteltk 29.09.2021 § 95  

6/02.02.02/2021  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

 Osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2021 talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tammi-elokuun osavuosikatsaus on annettava yleishallintoon 29.9.2021 mennessä.

 

 Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus Virolahdelta on liitteenä 3.

 

 Talousarvion tulot ovat toteutuneet tässä vaiheessa  43,21 %. Menojen toteuma on  63,87 % ja neton 83,68 %.

 

 Maksutuotot ovat tässä vaiheessa hieman jäljessä tasaista kertymää. Tähän vaikuttaa mm vesilaitoksen laskutusrytmi, josta neljästä laskutuksesta kaksi osuu kolmannesvuoden jaksolle. Sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen. Toimitilojen vuokrien toteuma on hyvällä tasolla, ja tällä kertymällä arvioidaan vuokratuottojen täyttyvän. 

 

 Korona on aiheuttanut lisämenoja puhtauspalvelussa, mutta niihin on varauduttu viime vuotista paremmin. Ravintopalveluissa kevään sulut vaikuttivat jonkin verran laskutettaviin ateriamääriin ja myös ostettuihin ravintoaineisiin. 1.4.2021 siirryttiin Kymsoten kilpailuttamiin kotihoidon ateriapalveluihin. Alkuvuonna on toimitettu 4281 ateriaa ja toiminta on 1.441,62 € positiivista tällä hetkellä.

 

 Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena muuten, mutta terveyskeskuksella sattuneen vesivahingon omavastuuosuus 25.000 € tarvitaan lisämäärärahana. Riihipellontie 4 vastikemenot, 85.000 € ovat jääneet syöttämättä talousarvio-ohjelmaan. Puuttuvia vastikkeita ei pystytä kattamaan talousarvion sisältä.

 2020 kesän lomautusten takia jäi paljon suunniteltuja kunnostustöitä tekemättä, ja ne on nyt pääosin tehty.

 

 Lupajaoston osalta talousarviossa ei ole tuloja ja menot on netto-osuutena Miehikkälään maksettavia osuuksia. Miehikkälän puolelta on tulouttamatta tuloja 40.788,80 €, jotka huomioidaan kyllä joulukuun tasauslaskussa.

  

 Investoinneissa painopiste on loppuvuodelle. Osa hankkeista on ollut haasteellisia toteuttaa, koska investointeihin on varattu määrärahoja toteutukseen ilman suunnitelmia. Suunnitelmien teko ja luvitus vie oman ajan ja toteutus siirtyy loppukaudelle.

 

 Strategian tärkeimmän hankkeen, Virojoen päiväkodin rakentamisen työt käynnistyivät 11.5.2021. Arvio on, että kuluvan vuoden määrärahan käyttö jää n. 200.000 alle budjetoinnin ja vastaava summa on huomioitava 2022 talousarviossa. Kohteittain investoinneissa tulee hieman ylityksiä, mutta ne

 voidaan kattaa investointiohjelman sisältä.

 Keisarinpuiston ja louhospuiston kustannusarvio on 235.543 € ja rahoitusosuus 164.880 € ja kunnan omarahoitus 70.662 €. 2020 talousarviossa hankkeelle oli varattu menoja 200.000 €, rahoitusosuutta 114.800 € ja omarahoitusta 55.200 €. Kuluvalle vuodelle varattiin menoja 35.000 € ja rahoitusosuutta 15.000 €. Koronan ja lomautusten takia 2020 työt jäivät kuitenkin arvioitua vähemmäksi, ja käyttö oli vain 127.984,71 € ja rahoitusosuus  59930,82 €. Rahoitusosuudessa ei ole mukana koko 2020 kuluja, ja ne tulee huomioiduksi 2021 maksatuksissa. Kuluvan vuoden määrärahan tarve on 107.600 € ja rahoitusosuus tulee olemaan 104.900 € ja kunnan omarahoitusosuus 2.700.

 

 Investointien tilannekatsaus liitteenä 4.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Päätösehdotus Lautakunta esittää liitteiden 3 ja 4 mukaisen  osavuotiskatsauksen hyväksyttäväksi Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Käyttömenoihin esitetään terveyskeskuksen osalle 25.000 € lisämäärärahaa vesivahingon omavastuuosuuteen sekä Riihipellontie 4 puuttuviin vastikkeisiin 85.0000 €. Investoinneissa esitetään Keisarinpuiston/ louhospuiston määrärahojen muutosta niin, että menot on 107.600 €, rahoitusosuudet 104.900 € ja omarahoitus 2.700 €.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.