Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 100


 

Klamilan kalatilan muutos

 

Kuteltk 29.09.2021 § 100  

1/10.03.02.00/2021  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Klamilan Sataman baarin / kalahallin muutostöiden pääpiirustukset

14/45.451/2021

 

Kuteltk 24.02.2021 § 18

 Hallintosäännön 27 §:n 5. kohdan mukaan kuntatekniikan lautakunta päättää ja hyväksyy kunnan talonrakennushankkeiden alle 300 m2 pääpiirustukset ja kustannusarviot.

 

 Klamilan kalasataman baarin ja kalankäsittelytilojen muutoksesta on laadittu pääpiirustukset vs. kiinteistörakennusmestarin toimesta. Baarin tiloja laajennetaan niin, että rakennuksen päähän tulee toinen myyntipiste, joka varustetaan grillillä. Olemassa olevan osan keittiön tiloja avarretaan vanhoja väliseiniä purkamalla. Vanha jäähilevarasto muutetaan kylmiöksi. Kalahallista n. 2/3 rajataan baarin puolelle ja loput jäisi kalastajan tiloiksi. Baarin puoleisesta tilasta tehdään poistumistien ovi ulos. Kalastajan tiloihin tehdään uusi kylmäsäilytystila. Lattian kaadot muotoillaan uudelleen akryylibetonilla. Tilat on suunniteltu vain kesäkäyttöön.

 Ravintolatilat on tarkoitus avata vappuna. Purkutöitä ja väliseinätöitä on jo aloitettu. Kiireisen aikataulun takia on tarkoituksenmukaista mennä tässä vaiheessa eteenpäin mahdollisesti muuttuvilla pääpiirustuksilla, jotta

Liite 6 saadaan rakennuslupa vireille. Pääpiirustus liitteenä 6.

 

 ELY-keskus on myöntänyt kalatilojen muutokseen kansallista ja EU-tukea yhteensä 20.100 €, joka on 60 % hankkeen kustannusarviosta. Kustannusarvio on 33.500 € ja omarahoitusosuus on 13.400 €.

 

 Ravintolan tarpeet katsotaan tässä vaiheessa tärkeimmäksi, ja siksi kalapuolen tiloja pienennetään. Muutokseen täytyy hakea ELY-keskukselta vielä hyväksyntä.

 Uusi kustannusarvio esitellään kokouksessa.

 

 Investoinneissa on varattu kalahankkeelle 33.500 € ja rahoitusosuutta siihen 20.000 €. Ravintolaosan muutos kuuluu osana Klamilan sataman kehittämishankkeeseen, johon on varattu 130.000 € ja hankerahan osuudeksi arvioitu 90.000 €. Ravintolatilojen muutosta ei ennakkotietojen mukaan saada hankerahoitukseen, vaan ne joudutaan toteuttamaan kunnan kustannuksella. Näiden osalta esitetään muutosta talousarvioon kustannusarvion mukaisesti.

 

 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

 

 Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Ehdotus Jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 __________

 

 Heli Varjakoski jääväsi itsensä, ei osallistunut päätöksentekoon.

 

 

 

 

Kuteltk 14.04.2021 § 23 Päivitetty suunnitelma kalankäsittelytilojen osalta kustannusarvioineen liitteenä 1. Kalankäsittelytilojen muutos maksaa 31.200 € (alv 0%). Kalankäsittelytilojen muutokselle täytyy hakea rahoittajalta muutos.

Liite 1  

 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

 

Ehdotus Lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Klamilan kalankäsittelytilojen muutoksen ja kustannusarvion 31.200 € (alv 0%). Tilojen muutokselle haetaan rahoituspäätökseen muutos.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 __________

 

 Heli Varjakoski jääväsi itsensä, ei osallistunut päätöksentekoon.

 

  __________

Kuteltk 29.9.2021 § 99

Alkuvuoden aikana kalankäsittelytiloilla on ollut minimaalinen käyttö, eikä käytön lisääntymistä ole näköpiirissä. Vähäisellä käytöllä kalastaja voi toimia nykyisessä paikassa hallin takaosassa. Ravintolatoiminta sitä vastoin oli menestys viime kesänäkin. Vaikka korona vaikeutti toimintaa, oli kävijämäärä runsasta. Yrittäjät ovat valmiina jatkamaan toimintaa myös jatkossa. Koronatilanteen helpottaessa ravintolatoimintaan tulee mukaan myös entistä enemmän tapahtumia. Ravintolan kalusteet ja tapahtumatoiminta vaatii enemmän säilytystilaa, ja sitä on kalankäsittelytilassa ilman lisäinvestointeja.

Rahoitushankkeen rahojen käytön kannalta kunnan tulisi mahdollisimman nopeasti ilmoittaa rahoittajille hankkeesta luopumisesta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää, että kalankäsittelytilojen muutoksesta luovutaan, ja rahoittajalle ilmoitetaan ettei kunta toteuta hanketta eikä käytä myönnettyä avustusta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 __________

 

 Heli Varjakoski ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.