Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 102


 

Ilmoitusasiat

 

Kuteltk 29.09.2021 § 102  

    

 

 

Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

 

Miehikkälä ja Virolahti

 

Haminan kaupungin lupavaliokunta, pöytäkirjanote

24.8.2021 § 79 Lupavaliokunnan kokousten pitäminen vuonna 2021

 

Kymenlaakson Sähkön hintatiedote 26.8.2021

 

 

Miehikkälä

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanotteet 23.8.2021

§ 121 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin

§ 122 Kunnan edustajien nimeäminen yhteisöihin ja järjestöihin

§ 124 Edustajan nimeäminen Miehikkälän rantakaavaryhmään

§ 125 Talousarvion 2022 ja taloussunnitelman 2022-2024 laadintaohjeen hyväksyminen

 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, tutkimustodistus

8.9.2021 Talousvesi Seurakuntatalo

 

 

Virolahti

 

Metsähallitus, tutkimuslupa 16.9.2021

liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Metsähallituksen alueilla koko maassa

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanotteet

23.8.2021 § 164 Virolahden terveysaseman perusparannustyöt vesivahingon korjausten yhteydessä

13.9.2021 § 182 Tontin osto Vaalimaalta

13.9.2021 § 183 Rivitalotontin takaisinosto

13.9.2021 § 184, 185 Poikkeamislupahakemus

 

Kymijoen vesi- ja ympäristö ry, raportit

6.9.2021 Vilkkilänturan vesistötarkkailu 2/2021

8.9.2021 Tuuholman Lohi Ky:n kalankasvatuslaitoksen poistovesien vaikutusten kasvillisuusseuranta Vilkkilänturalla

20.9.2021 Summanlahden ja Rempakan pumppaamoiden jätevesitarkkailu 9/21

 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, tutkimustodistukset

8.9.2021 Talousvesi / eläinlääkäri Virojoentie 7 / Ravijoen vok

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

 

Päätösehdotus Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.