Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 7


_______________________________________________________________________________

 

Aloitteet vuodelta 2021

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KhVi 28.03.2022 § 56 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2120

 

 Kuntalain 23 §:n (410/2015) mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toi­mi­val­la yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa kos­ke­vis­sa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suo­ri­te­tut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuo­des­sa sen toi­mi­val­taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden joh­dos­ta suoritetut toi­men­pi­teet.

Hallintosääntö 119 §: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jäl­keen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kun­nan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan pu­heen­joh­ta­jal­le.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä val­tuus­tol­le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lä­he­te­tyis­tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lo­pul­li­ses­ti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden joh­dos­ta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty lop­puun.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa valtuustolle tiedoksi, että vuonna 2021 ei kunnanhallitukselle tehty yhtään aloitetta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 16.05.2022 § 7  

24/00.01.02.00/2022  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.