Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 9_______________________________________________________________________________

 

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarviosäästöt 2022, Virolahti

 

_______________________________________________________________________________

 

 

SivHyltk 26.04.2022 § 15  

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Virolahden kunnanvaltuusto on edellyttänyt sivistys- ja hyvinvointipalveluihin 120.000 €:n säästöt vuoden 2022 talousarvioon.

 

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden menoista karsittiin jo talousarvion teon yhteydessä lähes 100 000 €. Tämän vuoksi tämä tarkastelu on tehty osittain "juustohöylä" -periaatteella ja pieniäkin säästöjä etsien. Säästösuunnitelma sisältää myös tulojen lisäystä mm. kulttuuritoimessa ja kuraattoripalveluiden kuntien välisessä laskutuksessa. Myös varhaiskasvatuksessa on odotettavissa tulojen kasvua uuden päiväkodin valmistuttua.

 

Isoin karsintakohde on koulukuljetuksiin varatun määrärahan leikkaus 55.000 €. Tavoitteeseen pyritään koulujen lukujärjestyksien aikataulutuksilla ja Suomen harrastamisen mallin jalkauttamisella koulupäivien yhteyteen.

 

Täsmällisten säästötavoitteiden saavuttaminen koulujen tai päiväkotien toiminnasta on haastavaa, kun kyse on lakisääteisten palveluiden tuottamisesta ja vasta seuraavan lukuvuoden alku syksyisin selkeyttää palveluiden todellisen tarpeen. Esimerkiksi talousarvion teon jälkeen on täsmentynyt koulupaikkatarve Kouvolan Carea-koululta elokuusta 2022 alkaen. Kustannukset syyslukukauden ajalta ovat n.14 000 €. Lisäksi kilparatsastuslukion oma kustannuspaikka on nyt talousarviossa ja tämän vuoden aikana saadaan koko vuoden kokonaiskuva taloudesta. Talousarvion laadintavaiheessa kilparatsastuslukion kustannuksia ei vielä voitu erottaa lukion kustannuksista.

 

Säästötavoitteet kustannuspaikoittain on eritelty liitteessä.

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle vuoden 2022 talousarvioon liitteen mukaista 120.000 euron karsintaa.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti ja lähetetään edelleen Virolahden kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

KhVi 09.05.2022 § 84 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Asian käsittely Keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja antoi päätösehdotuksen.

 

Kokouksessa annettu päätösehdotus

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että alakoulujen oppimateriaalien säästökohteista luovutaan (yhteensä 12 400 euroa, Virojoen koulu kirjallisuus 7 300 euroa ja Klamilan koulu 5 100 euroa).

 

Muilta osin kunnanhallitus päättää esittää sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valmistelemaa talousarvion 2022 säästöohjelmaa valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 16.05.2022 § 9  

6/02.02.00/2021  

 

 

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarviosäästöt kunnanhallituksen esittämällä tavalla.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.