Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 15_______________________________________________________________________________

 

Kymenlaakson alueellinen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

 

SivHyltk 29.03.2022 § 8 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Kuntalain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat toimintoja, jotka kohdistuvat yksilöihin, perheisiin ja yhteisöihin sekä elinympäristöön.

 

Kymenlaakson ensimmäinen maakunnallinen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2021 - 2025. Kymsoten hallitus käsitteli ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman kokouksessaan 14.10.21 ja yhtymävaltuusto hyväksyi suunnitelman 17.12.21 kokouksessa.

 

Suunnitelma on yhdessä laadittu strateginen asiakirja päätöksenteon pohjaksi ja strategisen johtamisen yhdeksi työkaluksi. Edistämme yhdessä ikääntyneen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen neljä painopistettä on kirjattu alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan ja tässä suunnitelmassa niitä tarkastellaan ikäihmisten näkökulmasta. Suunnitelmassa on huomioitu myös valtakunnalliset vanhuspoliittiset linjaukset, joissa nousee esille ikääntyneen väestön toimintakyvyn, toimijuuden ja osallisuuden sekä kotona asumisen tukeminen. Valtakunnallisissa linjauksissa ja tavoitteissa korostuu ennalta ehkäisevä toiminta ja eri toimijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyö.

 

Maakunnallinen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma sisältää yhteisiin tavoitteisiin liittyvät kuntakohtaiset toimenpidetaulukot liittyen Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiin painopisteisiin, jotka ovat:

 

1. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus elää päihteetöntä elämää ja saada siihen tukea.

2. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen.

3. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä.

4. Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus merkitykselliseen elämään.

 

Virolahden ja Miehikkälän kuntien taulukoita on työstetty yhdessä vanhusneuvostojen, yhdistysten ja kunnan eri toimialojen kanssa.

Päivitetyt toimenpidetaulukot ovat erillisenä liitteenä.

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee suunnitelman tiedoksi ja hyväksyy Virolahden ja Miehikkälän päivitetyt toimenpidetaulukot ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallituksille ja valtuustoille.

 

Päätös Lautakunta merkitsi suunnitelman tiedoksi ja hyväksyi Virolahden ja Miehikkälän päivitetyt toimenpidetaulukot ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallituksille ja valtuustoille.

 

 

KhVi 11.04.2022 § 323 

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Hallitus merkitsee suunnitelman tiedoksi ja hyväksyy Virolahden ja Miehikkälän päivitetyt toimenpidetaulukot ja lähettää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 16.05.2022 § 15  

7/12.06.00/2022  

 

 

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy Virolahden toimenpidetaulukot liitteen mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.