Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 18


# Arviointikertomus 2021 luonnos Virolahti

_______________________________________________________________________________

 

Vuoden 2021 arviointikertomus

 

_______________________________________________________________________________

 

 

TarkltkV 25.05.2022 § 31 

 

 

 

Valmistelija tarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050 303 6447

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävän on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviontikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.  Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta 4.5.2022 kokouksessa ja päätti jatkaa valmistelua tässä kokouksessa.  Arviointikertomusluonnos on toimitettu jäsenille sähköpostitse 3.5.2022.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää
*  hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen
*  luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi
*  esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 20.06.2022 § 18  

101/02.02.02/2021  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto

1) merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja

2) velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.