Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 20_______________________________________________________________________________

 

Kuntatekniikan osavuosikatsaus ja lisämäärärahat vuodelle 2022

 

_______________________________________________________________________________

Kuteltk 25.05.2022 § 51

_________________________________________________________________________

 

Valmistelija Tekninen johtaja Markku Uski, p. 050 389 2150

 

Osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2022 talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tammi-huhtikuun osavuosikatsaus on annettava yleishallintoon 25.5.2022 mennessä.

 Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus Virolahdelta on liitteenä 2.

 

Kuntatekniikan talousarvion tulot ovat toteutuneet tässä vaiheessa  21,33 %. ja menojen toteuma on  41,41 % ja neton 127,37 %. Lupajaoston tulot ovat tilittämättä ja toteutuma 0%, menot 32,6% ja netto 45,78 %.

Maksutuotot ovat tässä vaiheessa hieman jäljessä tasaista kertymää. Tähän vaikuttaa mm. vesilaitoksen laskutusrytmi, josta neljästä laskutuksesta vain yksi osuu kolmannesvuoden jaksolle. Ja sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen. Vakuutuskorvausten odotetaan kattavan vesivahinkojen kustannukset. Korvausten saannissa on vielä ollut viipymää.

Tilavuokrien toteuma on hyvällä tasolla, ja tällä vuokrausasteella arvioidaan vuokratuottoja saatavan n. 300.000 € budjetoitua enemmän. Elokuussa pystytään tilannetta arvioimaan tarkemmin. 

 

Poikkeuksellisen luminen talvi aiheuttaa aurauksen osalta 60.500 € lisämäärärahan tarpeen. Jäteveden tasauslasku vuodelta 2021 saapui niin myöhään, että meno jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2022. Tästä johtuen lisämäärärahan tarve on 50.000 €. Klamilan koulun maalämpöpumpun uusiminen aiheutti 22.000 € odottamattoman korjauskustannuksen. Muutoin käyttömenot toteutuvat talousarvion mukaisena. Lumitöiden, jätevesilaskutuksen ja lämpöpumpun osalta lisämäärärahan tarve on yhteensä 132.500 €.

 

Rakennusvalvonnassa talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

 

Investoinneissa pääkohteet ovat Virojoen uuden päiväkodin rakentaminen ja terveyskeskuksen muutostyöt.

Päiväkodin rakentamiseen oli budjetoitu vuodelle 2021 1.5 M€ ja käyttö oli 1.032.000 €. Vuonna 2021 käyttämättä jäänyt määrärahahan osuus 468.000 tulee maksuun tänä vuonna. Kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1.460.000 € ja lähiliikuntapaikkaan 40.000 €. Lisäksi valtuusto siirsi 16.5.2022 50.000 € terveyskeskuksen määrärahasta päiväkodille. Vuoden 2022 määrärahatarve on 2.018.000 € ja lisämäärärahan tarve on 468.000 €. Päiväkodin kokonaiskustannusarvio on 3.050.000 €.

Terveyskeskuksen muutostöiden lisäksi valtuusto päätti 16.5.2022, että rakennuksen huopakate uusitaan. Huopakatteen uusimisen kustannusarvio on 160.000 €. Hankkeelle budjetoidusta 886.000 eurosta siirrettiin päiväkodille 50.000 €. Hanke toteutuu suunnitellusti määrärahan puitteissa.

Kolsinpohjan lintulavahankkeen vuoden 2021 rahoitusosuus 50.000 tuli täysimääräisenä kuluvan vuoden puolelle. Samoin louhos- ja keisarinpuiston vuoden 2021 rahoitusosuus 62.478,14 tuli täysimääräisenä. Louhos- ja huvipuistohanke päättyy kuluvana vuonna tehtäviin viimeistelytöihin. Hanke pysyy kustannusarviossa ja hankerahoitus toteutuu hankepäätöksen mukaisena.

Muut investoinnit toteutuvat loppuvuoden aikana. Osassa tulee jonkin verran ylityksiä, mutta ne pyritään kattamaan toisten kohteiden säästöillä.

 

Ehdotus Lautakunta antaa liitteen 2 mukaisen osavuosikatsauksen Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Päätös Koronan aiheuttamiin kustannuksiin haetaan 30.000 €, kaasun lisäkuluihin 125.000 € ja öljyn 50.000 € lisämäärärahaa. Lisäksi investointeihin esitetään 45.500 €, jolla kaasulämmitys muutetaan öljylämmitykseksi.
Korjattu osavuosikatsaus liitteenä 2.

 

KhVi 13.06.2022 § 104  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi, että kuntatekniikan osavuosikatsaus on esitetty toimialojen yhteisen osavuosikatsaus -asian yhteydessä.

Kunnanhallitus esittää seuraavat kuntatekniikan lisämäärärahat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi:
*  Koronan aiheuttamiin kustannuksiin 30.000 €,
*  kaasun lisäkuluihin 125.000 €
*  öljyn lisäkuluihin 50.000 € ja
*  investointeihin esitetään 45.500 € lisämääräraha, jolla kaasulämmitys muutetaan öljylämmitykseksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 20.06.2022 § 20  

78/02.02.00/2021  

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan hakemat lisämäärärahat ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.