Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 21


_______________________________________________________________________________

 

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnoille, Kiinteistö Oy Virolahden Satakielelle ja Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertulle

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KhVi 23.05.2022 § 91 

 

 

 

Valmistelija isännöitsijä Outi Rahkonen, p.

 

Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asuntojen, Kiinteistö Oy Virolahden Satakielen ja Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertun hallitus on 13.4.2022 kokouksessaan päättänyt, että maakaasu- ja öljylämmitteiset kiinteistöt siirtyvät joko maalämpö- tai vesi-ilmalämpöpumppulämmitykseen.

 

Lämmitystavan muutokset johtuvat huomattavasti kohonneista maakaasukustannuksista, jotka ovat olleet seuraavat:

 

   2020 2021 1.1-30.4.2022

 

Koy Virolahden Vuokra-asunnot 121 986 € 167 048 € 136 919 €

Koy Virolahden Satakieli 25 425 €   33 200 €   23 622 €

Koy Virolahden Lehtokerttu 20 157 €   20 787 €   20 545 €

 

 

Niemi Energy Oy on tehnyt alustavat laskelmat investointikustannuksista, Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asuntojen kustannukset ovat 1 400 000 €, Kiinteistö Oy Virolahden Satakielen 300 000 € ja Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertun 145 000 €.

 

Yhtiöitten taloudelliset tilanteet ovat oleellisesti heikentyneet johtuen kohonneista/kohoavista lämmitys-, sähkö- ja jätehuoltokustannuksista. Lämmitysjärjestelmien muutosten suunnittelukulut, kilpailutus ja valvonta sekä lämmityksestä johtuvia hoitokuluja joudutaan kattamaan lainarahoituksella.

 

Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asuntojen hallitus esittää, että Virolahden kunta myöntää Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnoille 1 650 000 euron, Kiinteistö Oy Virolahden Satakielelle 350 000 euron ja Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertulle 170 000 euron omavelkaisen lainatakauksen.

 

 

Esittelijä Hallintojohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnoille 1 650 000 euron, Kiinteistö Oy Virolahden Satakielelle 350 000 euron ja Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertulle 170 000 euron omavelkaisen lainatakauksen.

 

Asian käsittely Kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokoustilasta. Pöytäkirjaa piti hallintojohtaja Otto Koskela.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

 

KvVi 20.06.2022 § 21  

36/02.05.00/2022  

 

 

 

Esittelijä Hallintojohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää myöntää Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnoille omavelkaisen takauksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

 

Asian käsittely Valtuutetuista Jukka Lappi ja Janne Tolvanen sekä kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli ilmoittivat olevan esteellisiä osallistumasta asian käsittelyyn ja siirtyivät salissa yleisöpaikoille.

 

 Asiakohdan sihteerinä toimi hallintojohtaja Otto Koskela.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.