Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 22


# Hallintosääntö_21.6.2022

_______________________________________________________________________________

 

Hallintosäännön muutokset, kevät 2022

 

_______________________________________________________________________________

Palvo 28.04.2022 § 7 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146 ja

 Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, puh. 040 549 3335.

 

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2022 alkaen, mikä edellyttää täsmennystä myös Kaakon kaksikon yhteiseen hallintosääntöön. Lakimuutoksen astuttua voimaan, tehdään päätös lapsen saamasta tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista myös varhaiskasvatuksessa. Käytännössä siis esi- ja perusopetuksessa käytössä oleva hallintopäätös laajenee myös varhaiskasvatukseen.

 

Täten hallintosääntö vaatii seuraavan lisäyksen varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan: "Päättää lapsen varhaiskasvatuksessa tarvitsemasta tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista." Ehdotus on lisätty liitteenä olevaan hallintosääntöluonnokseen Varhaiskasvatusjohtajan toimivaltaan (32 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta) kohdaksi 4.

 

Mikäli palveluohjaustyöryhmä katsoo lisäyksen olevan perusteltu, viedään se käsittelyyn molempiin kunnanhallituksiin toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Mahdolliset muut hallintosäännön muutostarpeet tuodaan myöhemmin palveluohjaustyöryhmään linjattavaksi ja pyritään yhdistämään samaan käsittelyyn, jos sellaisia loppukeväästä ilmenee. Lopullisen päätöksen lisäyksestä (ja muista mahdollisista muutoksista) tekevät kunnanvaltuustot kesäkuussa 2022.

 

Esittelijä Hallintojohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Palveluohjaustyöryhmä linjaa, että esitetty hallintosääntömuutos viedään jatkokäsittelyyn molempien kuntien kunnanhallituksiin ja kunnanvaltuustoihin.

 

Päätös Linjattiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

KhVi 13.06.2022 § 99 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan hallintosäännön.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 20.06.2022 § 22  

    

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuuston päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.