Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 23


# Tarjous ravintopalveluista Virolahti 11052022

_______________________________________________________________________________

 

Virolahden ravintopalvelut hyvinvointialueuudistuksessa

 

_______________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

KhVi 24.01.2022 § 14 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100

 

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja niiden aloittamisen valmistelut ovat käynnissä. Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuut siirtyvät kunnilta/kuntayhtymiltä hyvinvointialueen vastuulle. Uudistusvaikutukset kohdentuvat substanssitoimintojen lisäksi sosiaali- ja tervespalveluiden ja pelastustoimia tukeviin tukipalveluihin. Hyvinvointialueen valmistelussa tukipalveluilla on tarkoitettu ravintopalveluja, puhtauspalveluja, laitehuoltoa ja kiinteistöhuoltoa. Kymenlaakson hyvinvontialueen kaikkia tukipalveluiden menettelyitä ja järjestelyistä ei ole vielä päätetty/määritetty.

 

Ravintopalvelut

Hyvinvointialueen valmistelussa tukipalveluiden osalta ravintopalveluiden ratkaisu on todettu muutosvaikutuksiltaan voimakkaimmaksi kuntaa kohtaan. Tähän vaikuttaa se, että tällä hetkellä sekä "soteruoan" että "kouluruoan" valmistus tapahtuu samoissa tuotantotiloissa (keskuskeittiö) saman henkilöstön toimesta sekä osin samassa prosessissa.

 

Virolahden kannalta paras ratkaisu olisi, että hyvinvointialue hankkisi ravinto- ja ateriapalvelut jatkossakin kunnalta. Tämä edellyttäisi Kaakon kaksikon ravintopalveluiden yhtiöittämistä, jotta se voisi osallistua hyvinvointialueen hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin. Kokonaisuutena arviointuna Kaakon kaksikon ravintopalveluiden yhtiöittäinen ei ole realistinen vaihtoehto mm. yhtiön toiminnan pyörittäminen ja siinä eri järjestelyt? Hyvinvointialueen aterioiden hankinnat suorahankinta/kilpailutukset? Vrt. Kymijoen ravintopalveluiden rooli tulevassa hyvinvointialueessa. Koulujen ja päiväkotien aterioiden hankkiminen yhtiöltä, kilpailutus?.

 

Kymijoen ravintopalveluiden rooli

Kymijoen ravintopalvelut Oy:n omistaja-asiakkaita ovat Kotkan kaupunki, Kymsote - Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Ekami - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä sekä Haminan kaupunki. Hyvinvointialueen valmistelun kokouksissa on todettu, että Kymijoen ravintopalvelut Oy:n on tulevan Kymenlaakson hyvinvointialueeseen in-house-yhtiö. In-house-yhtiöltä tehtäviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia (hankintalaki 15 §). Ennen lopullisia organisointiratkaisuja Kymijoen ravintopalvelut Oy:n in-house-yhtiöasemasta on saatava vahvistus.

 

Kaakon kaksikon ravintopalvelut

Kaakon kaksikon ravintopalveluiden vahvuus on nyt noin 16,3 htv:tta. Jos henkilöresursseja kohdennetaan ateriamäärien perusteella, niin "soteruoan" osuus on 10,3 htv:tta ja "kouluruoan" osuus on loput, eli 6,0 htv. Tässä yhteydessä on hyvä todeta, että tämä on vain suuntaa antava ja alustava arvio.

 

Todella merkittävä kysymys kunnon osalta on: miten järjestetään koulujen ja päiväkotien ruoka jatkossa?

 

Tunnistetut vaihtoehdot

  1. Kunta valmistaa sekä soteruoan että kouluruoan. Vaihtoehdon toteutuminen on hyvin epätodennäköinen (vrt. yhtiöittämiseen liittyvät hankaluudet, kuinka todennäköistä on, että hyvinvointialuelaki/asetus kokonaisuutta muutettaisiin siten, että kunnat voisivat myydä ravintopalveluja suoraan hyvinvointialueelle?)
  2. Kunta valmistaa jatkossa vain kouluruoan ja valmistus siirtyy Villirannan keskuskeittiöstä koulukeskuksen keittiöön.
  3. Koulujen ja päiväkotien aterioiden valmistaminen ulkoistetaan ja hankintaan jatkossa yhtiöltä.

 

Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmän käsittely / linjaus asiassa

Kaakon kaksikon (Virolahti ja Miehikkälä) yhteinen palveluohjaustyöryhmä käsitteli 9.12.2021 hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksia kuntiin. Asian käsittelyssä palveluohjaustyöryhmä linjasi, että käsittely ja tehtävä linjaus kattaa kaikki tukipalveluit eikä pelkästään ravintopalveluita.

 

Palveluohjaustyöryhmä linjasi seuraavaa: "Molempien kunnanhallitusten käsittelyyn viedään esitys, että hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä tehtävät tukipalveluratkaisut tehdään itsenäisesti kuntakohtaisesti yhteistoimintasopimuksen ulkopuolisena. Edellä mainitusta periaatepäätöksestä lopullisen päätöksen tekevät kummankin kunnan kunnanvaltuustot."

 

Perusteluissa palveluohjaustyöryhmä totesi, että Kaakon kaksikon yhteistoimintasopimus ei anna yksiselitteistä vastausta tämän tyyppisessä valintatilanteessa (hyvinvointialueuudistuksen johdosta tehtävä ravintopalveluiden uudelleenorganisointi). Lisäperusteluina palveluohjaustyöryhmän päätökselle oli, että todennäköiset vaihtoehdot (2 ja 3) edellyttävät joko itsenäisesti päätettäviä kuntakohtaisia investointeja tai sopimuksia.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston päätettäväksi, että hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä tehtävä tukipalveluratkaisu tehdään itsenäisesti ja kuntakohtaisesti Kaakon kaksikon yhteistoimintasopimuksen ulkopuolisena ratkaisuna.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

 

KhVi 13.06.2022 § 100 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100.

 

Virolahden kunta on selvittänyt koulujen ja päiväkotien ravintopalveluiden tuottamisvaihtoehtoja (make or buy) ja kunta on tässä yhteydessä käynyt Miehikkälän kunnan kanssa neuvotteluita yhteisen synergiaetuja tuottavan ratkaisun löytämiseksi.  Neuvottelujen jälkeen kunnat päätyivät pyytämään erilliset tarjoukset Kymijoen Ravintopalveluilta. Näistä lähtökohdista sekä Kymijoen Ravintopalveluiden 11.5.2022 antaman tarjouksen jälkeen, hyvinvointialueuudistuksessa kunnan kannalta parhaimmaksi vaihtoehdoksi on tunnistettu koulu- ja päiväkoti ravintopalveluiden ostaminen samalta in-house-yhtiöltä, jota myös Kymenlaakson hyvinvointialue tulee käyttämään ns. sote-ruoan osalta.

 

Kunta ei ole Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakas, joten in-house asema vaatii vähintään yhden osakkeen hankkimista.  Kymijoen Ravintopalvelut on käynyt selvittämään mahdollisia osakasjärjestelyitä.  Kymijoen Ravintopalvelut Oy on tutustunut Virolahden ravintopalveluihin ja toimittanut kunnalle 11.5.2022 päivätyn hintatarjouksen käytyjen neuvottelujen perusteella.

 

Virojoen koulu-/päiväkotikeskuksen ruoka valmistetaan Villirannan valmistuskeittiössä, josta ruoka toimitetaan kohteisiin, kouluihin ja päiväkoteihin. Klamilan koulu-/päiväkotikeskuksen ruoka kylmävalmistetaan keskuskeittiö Kapyysissa Kotkassa ja loppuvalmistetaan Klamilan koulu-/päiväkotikeskuksen keittiössä. Sekä Klamilan että Virojoen koulu-/päiväkotikeskuksissa toimivat palvelukeittiöt, joissa on Kymijoen Ravintopalveluiden henkilökunta. Virojoen päiväkodin päivälliset ja viikonlopun lounaat toimitetaan aterioina päiväkotiin.

 

Tarjouksessa ja tässä pykäläteksissä kuvattu toimintamalli on Virolahden kunnalle kokonaistaloudellisin (hinta ja laatu) tapa järjestää koulujen ja päiväkotien ravintopalvelut 1.1.2023 alkaen.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että
1) kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Kymijoen Ravintopalveluiden 11.5.2022 antaman hintatarjouksen,
2) kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hankkimaan vähintään yhden Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakkeen ja
3) kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen sopimusneuvotteluihin sekä tekemään sopimuksen Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n kanssa koulujen ja päiväkotien ravintopalveluista, mikäli kunta saavuttaa in-house aseman Kymijoen Ravintopalveluita kohtaan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 20.06.2022 § 23  

104/00.06.01/2021  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää
1)  hyväksyä Kymijoen Ravintopalveluiden 11.5.2022 antaman hintatarjouksen,
2)  valtuuttaa kunnanhallituksen hankkimaan vähintään yhden Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakkeen ja
3)  valtuuttaa kunnanhallituksen sopimusneuvotteluihin sekä tekemään sopimuksen Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n kanssa koulujen ja päiväkotien ravintopalveluista, mikäli kunta saavuttaa in-house aseman Kymijoen Ravintopalveluita kohtaan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.