Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 42


# Liite 1 Oikaisuvaatimus

 

Oikaisuvaatimus Hevostien perusparannuksen urakoitsijan valinnasta

 

Kuteltk 27.04.2022 § 42

_________________________________________________________________________ 

20/10.03.01.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Ama Cons Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnaninsinöörin hankintapäätöksestä 7.4.2022/ 4 §/2022, joka koskee urakoitsijan valintaa Virojoen kevyenliikenteen sillan sekä Hevostien perusparannusurakoihin.

 

Oikaisuvaatimuksessa Ama Cons Oy vaatii Veljekset Takala Oy:n tarjouksen hylkäämistä tarjouspyynnön vastaisena. Ama Cons Oy perustelee vaatimustaan sillä, että tarjouspyynnössä sekä urakkaohjelmassa pyydetään selvästi tarjoamaan kokonaisurakkaa, johon kuuluu kaksi kohdetta 1. Virojoen kevyenliikenteen sillan purku ja 2. Hevostien perusparannus. Veljekset Takala Oy ei ole jättänyt kunnaninsinöörin tekemän viranhaltijapäätöksen 3§/2022 perusteella tarjousta 1. kohteesta eli Virojoen kevyenliikenteen sillan purkamisesta lainkaan. Ama Cons Oy:n mielestä tarjouspyyntö, urakkaohjelma sekä tarjouslomake vaativat tarjouksen tekemistä kokonaisurakasta, eikä siinä käy ilmi, että osatarjouksen jättäminen olisi hyväksyttävää. Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja voi jakaa kokonaisurakan eri kohteisiin halvimman jätetyn tarjouksen perusteella, mutta tarjoajien on pitänyt tarjota tarjouspyynnön mukaisesti molempia kohteita (1 ja 2) urakkana. Oikaisuvaatimus liitteenä 1.

 

Virojoen kevyenliikenteen sillan purkuun liittyy myös siltapenkereen purku ja nosturin nostopaikan teko. Tarjouspyyntöä valmisteltaessa oletettiin, että nostossa tarvitaan suurempi nosturi, ja nostopaikkaan joudutaan ajattamaan huomattava määrä lisämursketta, joka olisi sitten hyötykäytetty Hevostien peruskorjaukseen. Nosturikaluston täsmentyessä kävi ilmi, että nostopaikan tekoon mahdollisesti tarvittava lisämurske menee sillan pengerrakenteeseen, eikä siitä riitä Hevostien peruskorjaukseen. Tässä vaiheessa urakat eriytettiin, vaikka ne olivat laadittu jo samaan tarjouspyyntöön.

 

Tarjouspyynnössä on pyydetty kokonaisurakkaa molemmista kohteista, mutta tarjouspyyntöön on kirjattu myös, että tilaaja voi jakaa urakkakohteet eri urakoitsijoille ja eri urakoiksi halvimman tarjouksen perusteella ja että jos tarjous on annettu niin tarjouspyynnön vastaisena, ettei sitä voida verrata muihin annettuihin tarjouksiin, se hylätään.

Tarjouspyyntöön on selkeästi jäänyt ristiriita, jossa kokonaisurakkavaatimus ja urakoiden jakomahdollisuus kumoavat toisensa. Tarjouspyyntö on tarjousvaiheessa ensisijainen asiakirja tulkittaessa tarjouspyynnön sisältöä. Kaikille tarjoajille on kuitenkin tarjouspyynnössä ilmaistu selkeästi tilaajan mahdollisuus jakaa urakat eri tarjoajien kesken halvimpien hintojen mukaisesti.

 

Urakkalaskennan aikana Veljekset Takala Oy:n edustaja tiedusteli puhelimitse, tarvitseeko molemmista kohteista antaa hinta. Tarjoajalle vastattiin ettei molempia tarvitse tarjota, koska tarjouspyynnön mukaan tilaaja voi jakaa urakkakohteet eri urakoitsijoille eri urakoiksi halvimman tarjouksen perusteella. Ei ollut tarkoituksenmukaista, että urakoitsija olisi merkinnyt toiseen kohteeseen vaikkapa miljoona euroa.

Vaikka Veljekset Takala Oy:n tarjous tulkittaisiinkiin tarjouspyynnön vastaiseksi, tarjous on kuitenkin annettu niin, että sitä voidaan verrata muihin tarjouksiin eikä sitä ole sen takia tarvinnut hylätä (tarjouspyynnön hylkäysehto).

Urakoitsijaa kohtaan olisi kohtuutonta hylätä tarjous, kun hän on vielä erikseen kysynyt että voi antaa tarjouksen vain toisesta kohteesta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Tarjouspyyntöön on jäänyt selkeä ristiriita kokonaisurakan ja urakan jakamisen osalta. Veljekset Takala Oy:n edustaja on tarjouslaskennan aikana puhelimitse tiedustellut, että tarviiko molemmista urakkakohteista antaa hinta. Urakoitsijalle on vastattu, että molemmista ei tarvitse antaa hintaa, koska urakan jakaminen on mahdollista.

 

Muutosehdotus Lautakunta keskeyttää kunnaninsinöörin hankintapäätöksen Hevostien urakan hankinnan osalta. Hevostien perusparannuksen hankinta siirretään myöhemmäksi, mikäli katujen kunnostuksen määräraha riittää hankintaan. Oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana, koska hankinta on keskeytetty.

 

Päätös Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Liite 1 Oikaisuvaatimus