Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 43


# Liite 2 Organisaatiokaavio

 

Kuntatekniikan tehtäväjärjestelyt 2022/2023

 

Kuteltk 27.04.2022 § 43

_________________________________________________________________________ 

18/01.01.00.03/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Kuntatekniikan työnjohtajat ja yksi kiinteistönhoitaja jäävät eläkkeelle  seuraavan vuoden aikana. Tällä hetkellä on vielä avoinna miten tulevalle hyvinvointialueelle siirtyvät kiinteistönhoidon tehtävät järjestetään. Alustavassa keskustelussa lähtökohtana oli, että kunnat vuokraisivat kiinteistöt hyvinvointialueelle niin, että kiinteistönhoito tulisikin kunnan kautta.

 

Tehtävien järjestelyjen ajatuksena on ollut, että työnjohtajien toimet lakkautettaisiin ja tehtävät jaettaisiin kiinteistörakennusmestarille, uudelle perustettavalle toimistorakennusmestarille (virka) sekä uusille tiimivastaaville. Toimistorakennusmestaria varten perustettaisiin uusi virka, koska tehtävään kuuluu julkisen vallan käyttöä (hankinnat) sekä rakennustarkastajan sijaistaminen. Työnjohtajien työpanoksesta tulisi puoli henkilötyövuotta kiinteistönpitoon ja puoli henkilötyövuotta vesihuoltoon (laitoshuolto). Järjestelyissä henkilöstömäärä pysyy nykyisessä vakituisen henkilöstön määrässä. Myöskään palkkamäärässä ei tule merkittäviä muutoksia.

 

Nykyinen ja uusi organisaatiokaavio liitteenä 2. Tehtäväjärjestelyt on käyty työntekijöiden kanssa läpi 18.3.2022 pidetyssä työpalaverissa. Tehtäväjärjestelyt tulevat voimaan sitä myötä kuin eläköitymiset tapahtuvat. Uusi toimistorakennusmestarin virka olisi tarkoituksenmukaista täyttää 1.10.2022 alkaen jotta siirtymävaihe saadaan hyvin hoidettua.

 

Hallintosäännön 26 §:n 8. kohdan mukaan lautakunta päättää  toimialansa organisaatiosta valtuuston, hallintosäännön ja Kaakon kaksikon yhteistoimintasopimuksen määrittelemissä rajoissa. Myös henkilöstöjaosto ja palveluohjaustyöryhmä ottavat omalta osaltaan kantaa tehtäväjärjestelyyn. Uuden viran perustaa Miehikkälän kunnanhallitus.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan organisaatiomuutoksen omalta osaltaan ja esittää sen hyväksymistä henkilöstöjaokselle ja palveluohjaustyöryhmälle. Miehikkälän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle esitetään uuden toimistorakennusmestarin viran perustamista 1.10.2022 alkaen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Piia Mäkelä ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, koska hänen aviopuolisonsa on käsittelyssä olevissa tehtävissä töissä.

 

 Liite 2 Nykyinen ja uusi organisaatiokaavio