Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 04.05.2022/Pykälä 17


_______________________________________________________________________________

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

TarkltkV 04.05.2022 § 17  

    

 

 

Valmistelija tilintarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050-303 6447

 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyissä noudatetaan hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun toimielimen kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä.  Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Hallintosäännön 71 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.  Kunnanhallitus ei voi määrätä

edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

 

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokouskutsu ja esityslista Miehikkälän ja Virolahden tarkastuslautakuntien yhteiseen kokoukseen on lähetetty lautakunnan jäsenille, haastateltaville ja tilintarkastajalle 25.4.2022.

 

Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksensa sähköisesti.  Sähköinen kokouslinkki toimitetaan sitä tarvitseville erikseen.

 

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

 

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Anu Koskela osallistui kokoukseen teams -yhteydellä.