Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 61_______________________________________________________________________________

 

Oikaisuvaatimus tilapalvelupäällikön viran täyttämisestä

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Kuteltk 16.03.2022 § 25

_________________________________________________________________________

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Miehikkälän ja Virolahden tilapalvelupäällikkö irtisanoutui tammikuun alkupuolella.

Tilapalvelupäällikön viran hakuilmoitus oli Kaakonkulmassa, Kymen Sanomissa, Rakennuslehdessä, Kuntarekryssä ja kuntien ja TE-palvelujen www-sivuilla. Hakuaika päättyi 7.3.2022 klo 12.00.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys talonrakennustekniikkaan. Kunta-alan kokemus katsotaan eduksi.

Viran vastaanottaminen sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisten teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä 1.

 

Lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanjohtajat ja tekninen johtaja haastattelevat hakijoita 10. ja 15.3.2022.

 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Haastattelumuistio jaettiin kokouksessa (liite 2).

 

Ehdotus Tilapalvelupäällikön virkaan valitaan AMK RKM Veikko Tylli haastatteluryhmän esityksen mukaisesti. Veikko Tyllillä on virkaan soveltuva tutkinto, monipuolinen työkokemus rakennusalalta ja hän on hoitanut kunta-alalla monipuolisesti kiinteistörakennusmestarin, lvi-insinöörin ja tilapalvelupäällikön tehtäviä, joihin sisältyy suunnitteluttamista, rakennuttamista, kiinteistöjen ylläpitoa sekä puhtaus- ja ravintopalveluja. Veikko Tylli on sijaistanut myös rakennustarkastajaa ja hänellä on hallinnassa sähköisen asioinnin prosessit.

 Tilapalvelupäällikön palkkaus määräytyy kunnallisten teknisten työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 4019,82 € kuukaudessa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

 

Asian käsittely Juhani Vartiala esitti, että kaikki hakijat haastatellaan. Marko Korpela kannatti Vartialan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys kaikkien hakijoiden haastattelemisesta ja suoritetaan äänestys asian käsittelyn jatkamisesta tai kaikkien hakijoiden haastattelemisesta.

 Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannattivat Raimo Pakkanen, Jukka Lappi, Wilma Kirkkopelto ja Janne Tolvanen. Kaikkien hakijoiden haastattelua kannattivat Juhani Vartiala, Piia Mäkelä, Marko Korpela ja Heli Hollanti. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos on tasan 4 - 4 ja puheenjohtajan äänellä asian käsittelyä jatketaan.               

 

Päätös Teknisen johtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kuteltk 27.04.2022 § 41 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Yksi hakijoista on jättänyt 31.3.2022 oikaisuvaatimuksen lautakunnan päätöksestä. Oikaisuvaatimus on tullut määräaikaan 1.4.2022 mennessä.

 

Oikaisuvaatimuksessa hakija vaatii kaikkien virkaan pätevien uudelleen haastattelua, uuden valintaryhmän toimesta. Vaatimuksiin pohjautuva syrjintäolettama on oikaisuvaatimuksen hakijan perusteluissa. Vaatimustaan hakija perustelee vielä, että hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen tämä on helppo toteuttaa. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii henkilötietojen salassapitoa vedoten vähiin hakijoihin ja tietosuojaan.

 

Oikaisuvaatimustaan hakija perustelee, että kelpoisuusvaatimukset tähän tehtävään oli ensisijaisesti teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto ja toissijaisesti muu virkaan soveltuva tutkinto sekä perehtyneisyys talonrakennustekniikkaan. Hakijoista kahdella oli vaadittu koulutus, mutta silti vain toinen kutsuttiin haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijä on selvittänyt, että edellisessä viranhaussa Miehikkälän kunta on käyttänyt pisteytystä viranhakijoihin. Tällä kertaa ei ole käytetty samaa menetelmää. Tästä johtuen voidaan todeta, että kunnan rekrytointi ei näin ollen ole ollut tasa-arvoista, yhdenmukaista eikä läpinäkyvää, kuten kunnan ja valtionhallinnon kuuluu olla. Syrjintä haastattelun valinnoissa, työhönotossa ja valintapäätöksessä synnyttää tasa-arvolain mukaisen syrjintäolettaman sekä sukupuolisyrjintäolettaman. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, yhdenvertaisuuslaki.

 

Tilapalvelupäällikön virallinen hakuilmoitus julkaistiin sähköisenä Kuntarekryssä. Hakuilmoituksen mukaan:

"Haemme aktiivista ja hyvän palveluasenteen omaavaa henkilöä kehittämään tilojen hallintaa ja tilahankkeita. Tilapalvelupäällikkö vastaa toimitilat tulosalueesta, jossa työ on monipuolista, tilahankkeiden suunnitteluttamisesta rakennuttamiseen ja ylläpitoon sekä puhtaus- ja ravintopalveluihin. Arvostamme yhteistyö- ja asiakaspalveluasennetta, sähköisten prosessien hallintaa, kokemusta kunnallisista tehtävistä sekä oman auton käyttömahdollisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Kelpoisuusvaatimuksena on teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys  talonrakennustekniikkaan. Kunta-alan kokemus katsotaan eduksi."

 

Rakennuslehdessä 11.2.2022 ja Kymen-Sanomissa 13.2.2022 julkaistiin lyhennetty hakuilmoitus:

" Haemme toimitilojen hallintaa ja tilahankkeita kehittämään monipuolisen kokemuksen omaavaa rakennusinsinööriä. Hakemukset 7.3.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekry.fi-palvelun kautta, jossa on myös virallinen hakuilmoitus."

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii kaikkien virkaan pätevien uudelleen haastattelua, uuden valintaryhmän toimesta. Vaatimustaan hakija perustelee mm. yhdenvertaisuudella ja syrjimättömyydellä sekä sillä, että hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen tämä on helppo toteuttaa. Toisena perusteena on, että kelpoisuusvaatimukset tähän tehtävään oli ensisijaisesti teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto ja toissijaisesti muu virkaan soveltuva tutkinto sekä perehtyneisyys talonrakennustekniikkaan.

 

Vaatimukset eivät muodosta perustetta muuttaa valintapäätöstä.

 

Kuten virallisesta hakuilmoituksesta käy ilmi, haettiin tilapalvelupäälliköksi henkilöä, jolla on teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys  talonrakennustekniikkaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa tässä kohdin virheellisesti, että koulutusvaatimuksena oli ensisijaisesti teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto ja toissijaisesti muu virkaan soveltuva tutkinto sekä perehtyneisyys talonrakennustekniikkaan. Hakuilmoituksen mukaan kelpoisuusvaatimukset teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys  talonrakennustekniikkaan ovat virkaan soveltuvia vaihtoehtoisia tutkintoja. Tutkintoja ei ole asetettu hakuilmoituksessa ensisijaiseen tai toissijaiseen järjestykseen.

 

Tilapalvelupäällikön tehtävä on monipuolinen ja haastava virka. Tehtäviin kuuluu kiinteistöjen suunnitteluttaminen (myös suunnittelu), rakennuttaminen, ylläpito sekä puhtaus- ja ravintopalvelut. Alaisia tilapalvelupäällikön vastuualueella on kausivaihtelusta riippuen n. 40. Tämän johdosta tilapalvelupäälliköksi on haettu henkilöä jolla on kykyä kehittää tilojen hallintaa ja tilahankkeita, perehtyneisyyttä talonrakennustekniikkaan, ja kunta-alan kokemus on katsottu eduksi.

 

Hakijoista valittiin kolme henkilöä haastatteluun. Yhdellä oli AMK rakennusinsinöörin tutkinto ja kahdella oli AMK RKM tutkinto, jotka kaikki täyttivät virkaan vaaditun pätevyysvaatimuksen. Haastatteluun valituilla henkilöillä oli monipuolinen työkokemus talonrakentamishankkeista sekä kahdella hakijalla lisäksi kunta-alan työkokemusta.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijää ei valittu haastatteluun, koska hänen työkokemuksensa oli tehtävän vaatimuksiin nähden vaatimaton eikä kohdistunut talonrakennustekniikkaan. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijällä ei hakemuksen mukaan ollut kokemusta kiinteistönpidosta, suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, puhtauspalveluista eikä ravintopalveluista saatikka kokemusta kunnallisista tehtävistä. Hakemuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus on maanrakennuspuolelta. Hakijoita vertailtaessa on myös tärkeää, että hakija pystyy hakemuksessaan tuomaan esiin oman, virkaan soveltuvan työkokemuksen ja osaamisen. Haastatteluun ei myöskään valittu kaikkia hakijoita, jotka täyttivät pätevyysvaatimukset, koska heillä ei katsottu olevan riittävää työkokemusta. Näin ollen haastatteluun valitsematta jätettyjä ei ole kohdeltu yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain vastaisesti.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa myös siihen, että edellisessä viranhaussa Miehikkälän kunta on käyttänyt pisteytystä viranhakijoihin.

 

Edellisessä viranhaussa ei ollut kysymys tilapalvelupäällikön virasta vaan rakennustarkastajan virasta. Rakennustarkastajan virkavaalissa käytettiin Miehikkälän kuntatekniikan lautakunnassa ensimmäistä kertaa hakijoiden pisteytystä. Se, että hakijat on pisteytetty kerran, ei ole peruste sille että hakijat pitäisi aina pisteyttää. Tilapalvelupäällikön virkavaalin osalta ei pisteytystä katsottu tarkoituksenmukaiseksi valintaperusteeksi.

 

Virkavaalissa on virkaan valittu koulutuksen ja työkokemuksen perusteella pätevin hakija, eikä valintaprosessissa ole rikottu yhdenvertaisuuslakia eikä lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.                                     Tilapalvelupäällikön virkavaalissa on virkaan valittu koulutuksen ja työkokemuksen perusteella pätevin hakija, eikä valintaprosessissa ole rikottu yhdenvertaisuuslakia eikä lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.                                                                                                                                              Oikaisuvaatimuksen tekijää ei valittu haastatteluun, koska hänen työkokemuksensa oli tehtävän vaatimuksiin nähden vaatimaton eikä kohdistunut talonrakennustekniikkaan. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijällä ei hakemuksen mukaan ollut kokemusta kiinteistönpidosta, suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, puhtauspalveluista eikä ravintopalveluista eikä myöskään kokemusta kunnallisista tehtävistä. Hakemuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus on maanrakennuspuolelta. Haastatteluun ei myöskään valittu kaikkia hakijoita, jotka täyttivät pätevyysvaatimukset, koska heillä ei katsottu olevan riittävää työkokemusta. Näin ollen haastatteluun valitsematta jätettyjä ei ole kohdeltu yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain vastaisesti.                                                                   Hakuilmoituksen mukaan viran kelpoisuusvaatimukset olivat teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys  talonrakennustekniikkaan. Tutkinnot ovat virkaan soveltuvia vaihtoehtoisia tutkintoja eikä tutkintoja ole asetettu hakuilmoituksessa ensisijaiseen tai toissijaiseen järjestykseen kuten oikaisuvaatimuksen tekijä esittää.                                                           Syksyllä 2021 rakennustarkastajan virkavaalissa käytettiin Miehikkälän kuntatekniikan lautakunnassa ensimmäistä kertaa hakijoiden pisteytystä. Se, että hakijat on pisteytetty kerran eri virkaaa täytettäessä, ei ole peruste sille että hakijat pitäisi aina virkaa hakiessa pisteyttää. Tilapalvelupäällikön virkavaalin osalta ei pisteytystä ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi valintaperusteeksi.

 

Asian käsittely Juhani Vartiala jätti muutosehdotuksen, joka on liitteenä 4.

 Wilma Kirkkopelto esitti, että asia jätetään pöydälle. Juhani Vartiala kannatti ehdotusta.

 

Päätös Puheenjohtaja totesi, että lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 Liite 4 Juhani Vartialan muutosehdotus

 

Kuteltk 25.05.2022 § 61  

62/01.01.01.01/2021  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Vaatimukset ja perustelut

Kuntatekniikan lautakunnalle on 31.3.2022 jätetty oikaisuvaatimus kuntatekniikan lautakunnan päätöksestä (§25) Tilapalvelupäällikön viran täyttämistä koskien. Oikaisuvaatimuksen on jättänyt virkaa hakenut henkilö, jota ei haastateltu tai valittu virkaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kaikkien virkaan pätevien uudelleen haastattelua, uuden valintaryhmän toimesta. Lisäksi vaaditaan henkilötietojen salassapitoa.

 

Vaatimuksen perusteluissa väitetään, että kelpoisuusvaatimuksena tehtävään oli ensisijaisesti teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto ja toissijaisesti muu virkaan soveltuva tutkinto sekä perehtyneisyys talonrakennustekniikkaan. Lisäksi todetaan, että hakijoista kahdella oli vaadittu koulutus, mutta silti vain toinen heistä kutsuttiin haastatteluun.

 

Oikaisuvaatimuksen laatija kertoo myös selvittäneensä, että edellisessä viranhaussa Miehikkälän kunta on käyttänyt pisteyttämistä viranhakijoihin, eikä vastaavaa menetelmää sovellettu tässä hakuprosessissa. Tästä johtuen oikaisuvaatimuksen mukaan voidaan todeta, että kunnan rekrytointi ei ole ollut tasa-arvoista, yhdenmukaista tai läpinäkyvää, kuten kunnan ja valtionhallinnon kuuluu olla.

 

Perusteluissa nostetaan niin ikään esille, että syrjintä haastatteluvalinnoissa, työhönotossa ja valintapäätöksessä synnyttää tasa-arvolain mukaisen syrjintäolettaman sekä sukupuolisyrjintäolettaman.

 

 

Kuntatekniikan lautakunnan vastine oikaisuvaatimukseen:

Tilapalvelupäällikön viran täyttämisessä sovellettiin ulkoista hakumenettelyä. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry-palvelun kautta 7.2.2022 sekä mainosluonteisena Rakennuslehdessä 8.2.2022, Kaakonkulmassa 10.2.2022 ja Kymen Sanomissa 13.2.2022. Hakuaika päättyi 7.3.2022. Rakennuslehden, Kaakonkulman ja Kymen Sanomien mainoksessa huomautettiin virallisen hakuilmoituksen löytyvän Kuntarekrystä.

 

Hakuilmoituksessa todettiin: "Kelpoisuusvaatimuksena on teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys talonrakennustekniikkaan" Hakuilmoituksessa ei arvotettu tutkintoja ensisijaisuusjärjestykseen, kuten oikaisuvaatimuksessa väitetään ja kaikki haastatteluun kutsutut henkilöt täyttivät hakuilmoituksessa asetetut kelpoisuusehdot.

 

Hakuilmoituksessa mainittiin myös seuraavasti: " Kunta-alan kokemus katsotaan eduksi." ja "Haemme aktiivista ja hyvän palveluasenteen omaavaa henkilöä kehittämään tilojen hallintaa ja tilahankkeita. Tilapalvelupäällikö vastaa toimitilat tulosalueesta, jossa työ on monipuolista, tilahankkeiden suunnitteluttamisesta rakennuttamiseen ja ylläpitoon sekä puhtaus- ja ravintopalveluihin."

 

Päällikkötason virkaan valittavista haastatteluun kutsuttiin kolme kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Näillä hakijoilla oli päällikkötason työkokemusta, jonka arvoitiin parhaiten soveltuvan hakuilmoituksessa eriteltyyn tilapalvelupäällikön tehtäväkenttään. Haastatteluun kutsutuista henkilöistä kahdella oli myös kunta-alan työkokemusta. Kolmannella haastatellulla oli muista kelpoisista hakijoista mittavin työkokemus rakentamisen eri projektinjohtotehtävistä (perustuslaki 125 §).

 

Haastatteluvalinnat tehtiin hakijoiden kelpoisuuteen sekä työkokemukseen perustuen, joita arvioitiin suhteessa hakuilmoituksessa esitettyihin kriteereihin. Haastatteluun valittaessa ei ole toimittu yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain vastaisesti, vaan hakijoita on arvioitu heidän ansioidensa, eikä sukupuolen perusteella (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijoista 5,6,12 §,  yhdenvertaisuuslaki 8 §, tasa-arvolaki 7 ja 8 §)

 

Prosessin aikana hakijoihin ei ole sovellettu erilaisia arviointimenetelmiä. Haastattelumenetelmistä (esim. pisteytys, persoonallisuustestit, työkykytestit) päättää työhön rekrytoiva viranomainen ja viranomaisella on myös oikeus muuttaa kyseisiä menetelmiä eri rekrytointikertojen välillä, kunhan menetelmät ovat yhdenmukaiset kaikille hakijoille saman prosessin yhteydessä. Työnhakija ei voi myöskään määritellä valintaryhmän kokoonpanoa. Valintaryhmästä päättää mahdollinen tuleva työnantaja.

 

Vaatimus henkilötietojen salassapidosta vähäisiin hakijoihin ja tietosuojaan vedoten voidaan katsoa perustelluksi, koska henkilötiedon julkaisu voi aiheuttaa henkilölle olennaista vahinkoa tai haittaa.

 

Liite 9: Oikaisuvaatimus (henkilötiedot pois), Juhani Vartialan muutosehdotus, hakuilmoitus kuntarekryssä

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Kuntatekniikan lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset kaikkien virkaan pätevien henkilöiden uudelleenhaastattelusta ja uuden valintaryhmän muodostamisesta. Lautakunta päättää hyväksyä vaatimuksen henkilötietojen salassapidosta.

_ _ _ _ _ _ _

 

Juhani Vartiala esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Muutosesitystä ei

kannatettu.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Juhani Vartiala jätti liitteen 13 mukaiset kysymykset liitettäväksi pöytäkirjaan.