Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 63


Ilmoitusasiat

 

Kuteltk 25.05.2022 § 63

______________________________________________________________________  

    

 

 

Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

 

Miehikkälä

 

Kunnanvaltuuston pöytäkirjanotteet 2.5.2022

§ 54 Rakennusvalvonnan palvelumaksut

§ 55 Asemakaavan muutos / Miehikkälän kirkonkylä

§ 56 Kaavoituskatsaus 2022, Miehikkälä

 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, tutkimusraportti

6.5.2022 pohjavesi, Muurikkalan vedenottamo

 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

12.5.2022 Urpalanjoen fysikaalis-kemiallisen tarkkailun yhteenveto vuodelta 2021 ja pitkäaikaistarkastelu vuosilta 2003-2021

 

Virolahti

 

Kymenlaakson museo

6.5. ja 9.5.2022 Lausunnot metsänkäyttöilmoituksista

 

Kaakkois-Suomen Ely-keskus

6.5.2022 Kannanotto metsänkäyttöilmoitukseen kiinteistöllä 935-410-8-34

6.5.2022 Päätös: Poikkeaminen luonnonsuojelulain 39 §:n ja 42 §:n mukaisista rauhoitussäännöksistä / hakija Metsähallitus, rannikon luontopalvelut

17.5.2022 Ilmoitus töiden aloittamisesta 1.6.2022: uuden Kiiskijärven sillan rakentaminen ja nykyisen sillan purkaminen

 

Varsinais-Suomen Ely-keskus

13.5.2022 Päätös: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen päätös koskien rauhoitetun lintulajin yksilöiden häirintää ja tappamista / hakija Jorma Kyötikki

 

Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjanotteet 25.4.2022

§ 70 Lausunto Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman luonnoksesta

§ 71 Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030

 

Virojoen terveysaseman vesivahinko ja vähäiset tilamuutokset

Työmaakokouspöytäkirja nro 1 22.3.2022

 

Virojoen uuden päiväkodin rakentaminen

Työmaakokouspöytäkirja nro 11  13.4.2022

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

5.5.2022 Ilmoitus päätöksestä, vesilain mukainen päätös, hakija Kantturakosken vesivoima Oy; Virojoen Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalatietä koskevan vesitalousluvan lupamääräyksessä 15 määrätyn määräajan pidentäminen, Virolahti

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

22.4.2022 ja 16.5.2022 Summanlahden ja Rempakan pumppaamoiden jätevesitarkkailut 4/22 ja 5/22

 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, tukimusraportit

29.4.2022 Härmänkankaan vedenottamo, verkostoon lähtevä vesi

6.5.2022 Pohjavesi, Hurpun vedenottamo

18.5.2022 Verkostovedet, Hurpun merivartioasema, Rajahovintie 1; pohjavesi, Härmänkankaan kaivo

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.