Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 52


# Liite 3 Miehikkälän yksityistieavustukset

_______________________________________________________________________________

 

Miehikkälän yksityistieavustukset 2022

 

Kuteltk 16.03.2022 § 26

_________________________________________________________________________

 

 

 

Kunnanvaltuusto vahvistaa talousarviokäsittelyn yhteydessä vuosittaisen yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten kokonaismäärän. Hallintosäännön mukaan yksityistieavustukset jakaa kuntatekniikan lautakunta valtuuston myöntämien määrärahojen mukaisesti.

 

Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 117.500 euron määräraha yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin. Määrärahasta on varattu valtionosuutta saavien yksityisteiden kunnanavustukseksi 27.300 €.

 

Miehikkälän kunnanhallitus on hyväksynyt 23.4.2018 § 49 perusteet yksityisteiden kunnan avustusten myöntämiselle. Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Avustukset on tarkoitus käsitellä lautakunnan toukokuun  kokouksessa 25.5.2022. Avustukset tulee tämän johdosta hakea 29.4.2022 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon avustuksia jaettaessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta päättää, että Miehikkälän yksityisteiden avustukset tulee hakea 29.4.2022 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustusten hakemisesta tiedotetaan kuulutuksella ja lähettämällä viime vuonna avustusta hakeneille tiekunnille hakemuslomakkeet. Lomakkeet ovat saatavilla myös kunnan nettisivuilta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kuteltk 25.05.2022 § 52  

11/10.03.01.07.00/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Miehikkälän yksityisteiden kunnanavustusten maksuunpanoluettelo on liitteenä 3. Maksuunpanoluettelo on laadittu 46 % avustusosuudella. Kunnossapidon avustukset tekevät yhteensä 89.890 €.

 

Myllyntien sillan peruskorjaus ja Laajapohjantien peruskorjaus ovat saaneet valtionosuuspäätökset. Myllyntien sillan uusimiskustannus on 140.800 €. Valtionosuutta tulee 75%, yhteensä 105.600 €. Osakkaiden osuus olisi 20% ja kunnan avustusosuus 5%, 7040 €.

Laajanpohjantien peruskorjauksen kustannukset ovat 34.670 €. Valtionosuutta tulee 50%, yhteensä 17.335 €. Osakkaiden osuus on 20% ja kunnan osuus 30%, 10.401 €.

Nurmelantien siltahanke ei ole vielä saanut valtionosuuspäätöstä. Talousarviossa avustukseen on varattu 9820 €. Hanke ei ehdi kuluvana vuonna käynnistyä niin, että koko määräraha tulisi käytettyä.

Luotokankaan yksityistie hakee perusparannusavustusta rumpujen uusintaan. Kustannusarvio on 6244 €. 80% avustuksella laskettuna avustus olisi 4995 €. Avustus voitaisiin käyttää Nurmelantiehen varatuista rahoista. Jos Nurmelantien sillan uusiminen käynnistyy, pystytään sitä vielä avustamaan kuluvan vuoden aikana.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta myöntää Miehikkälän yksityistieavustukset liitteen 3 mukaisen maksuunpanoluettelon mukaisesti. Peruskorjausavustukset ovat taulukon mukaisia ja enintään edellä mainittujen töiden hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään taulukossa esitetty enimmäismäärä. Peruskorjauksen avustus maksetaan maksettuja tositteita vastaan kun laskua vastaava työvaihe on todettu tehdyksi.  Viimeinen maksuerä voidaan maksaa, kun valtionavustuksen lopputarkastus on tehty.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.