Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 53


# Liite 4 Virolahden yksityistieavustukset

_______________________________________________________________________________

 

Virolahden yksityistieavustukset 2022

 

Kuteltk 16.03.2022 § 27

_________________________________________________________________________

 

 

 

Kunnanvaltuusto vahvistaa talousarviokäsittelyn yhteydessä vuosittaisen yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten kokonaismäärän. Vuodelle 2022 avustusmääräraha on 84.000 €. Hallintosäännön mukaan yksityistieavustukset jakaa kuntatekniikan lautakunta valtuuston myöntämien määrärahojen mukaisesti.

 

Virolahden kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 § 58 hyväksynyt yksityisteiden avustusten korvausperusteet. Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Avustukset käsitellään lautakunnan toukokuun kokouksessa 25.5.2022. Avustukset tulee tämän johdosta hakea 29.4.2022 mennessä. 29.4.2022 jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon vuoden 2022 avustuksia jaettaessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta päättää, että Virolahden yksityisteiden avustukset tulee hakea 29.4.2022 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustusten hakemisesta tiedotetaan kuulutuksella ja lähettämällä viime vuonna avustusta hakeneille tiekunnille hakemuslomakkeet. Lomakkeet ovat saatavilla myös kunnan nettisivuilta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kuteltk 25.05.2022 § 53  

10/10.03.01.07.00/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Virolahden kunnan talousarviossa on varattu 84.000 € määräraha yksityisteiden kunnanavustuksiin. Viime vuosina kunnossapidon osuutta määrärahasta on pyritty hiukan nostamaan, ettei kunnossapitoluonteisia töitä siirrettäisi peruskorjaukseen. 2021 peruskorjausten avustusosuus oli 34 %. Samaa prosenttia esitetään myös 2022 perusparannuksiin. Perusparannusta ovat hakeneet:

-          Harvajantie 12.800

-          Honkatie    9.050

-          Mattila-Metsäkylä   1.100

-          Niisikon    2.000

-          Ravijoen  12.400 €

-          Salo-Häkälän    3.993 €

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustus on laskettu 465 €/km ja läpikulkuteille 574 €/km ja enintään 95 % 2021 toteutuneista kustannuksista. Kunnossapitoavustuksia yhteensä 69.884 €.

Perusparannus 34 % avustuksella tekee yhteensä 14.057 € ja avustukset yhteensä 83.940 euroa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta myöntää Virolahden yksityistieavustukset liitteen 4 mukaisen maksuunpanoluettelon mukaisesti. Peruskorjausavustukset ovat taulukon mukaisia ja enintään 34 % edellä mainittujen töiden hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään taulukossa esitetty enimmäismäärä. Avustus maksetaan maksettuja tositteita vastaan kun työ on todettu tehdyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Heli Varjakoski ei osallistunut päätöksentekoon, koska on useamman tiekunnan tilienhoitaja.