Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 58 

Sopimus liittymäjärjestelyistä / Rantakuja 4

 

Kuteltk 25.05.2022 § 58

_________________________________________________________________________ 

26/10.03.02.03/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Kesän 2022 aikana on tarkoitus parantaa Koulukeskuksen / Virojoen päiväkodin liittymän liikenneturvallisuutta. Järjestelyyn kuuluu myös Opintieltä Rantakujalle tulevan kevyenliikenteen väylän liittymän muutos Rantatien ja Rantakujan liittymässä. Suunnitelma liitteenä 6.

 

Rantakuja 4 kiinteistöllä on tierasite Opintie-Rantakuja väliselle kevyenliikenteen väylälle. Aikanaan kevyenliikenteen väylä on ollut tie Villinhakaan. Kevyenliikenteen väylän liittymän teko turvalliseksi ei onnistu, jos väylällä on ajoneuvoliikennettä. Suunnitelmassa kevyenliikenteen väylä liitetään Rantatien kevyenliikenteen väylään.

Rantatie 4 omistajan kanssa on neuvoteltu liitteen mukainen sopimus, jolla kiinteistön liittymä siirretään Rantakujalle. Liittymän siirtämiseksi täytyy liittymätietä rakentaa n. 25 metriä. Sopimuksen mukaan kunta toteuttaa liittymän siirron kustannuksellaan. Siirto maksaa n. 4500 € ja sisältyy päiväkodin liittymäjärjestelyjen määrärahaan.

Sopimusluonnos liitteenä 7.

Hallintosäännön 27 §:n 1. kohdan mukaan kuntatekniikan lautakunta päättää katusuunnitelmien sekä muiden yleisten alueiden suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksymisestä. Liittymän siirtosopimus on merkitykseltään pieni, ja voidaan katsoa kuuluvan katusuunnitelmista päättämiseen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta hyväksyy liitteenä 7 olevan liittymän siirtosopimuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.