Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 115


_______________________________________________________________________________

 

Valtuuston päätösten 20.6.2022 laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus

 

KhVi 15.08.2022 § 115  

    

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100.

 

 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

 Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

 

 Kunnanvaltuuston 20.6.2022 päättämät asiat olivat:

 

  • Vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  • Vuoden 2021 arviointikertomus
  • Osavuosikatsaus 1/2022
  • Kuntatekniikan osavuosikatsaus ja lisämääräraha vuodelle 2022
  • Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnoille, Kiinteistö Oy Virolahden Satakielelle ja Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertulle
  • Hallintosäännön muutokset
  • Virolahden ravintopalvelut hyvinvointialueuudistustuksessa

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus  Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, olevan lakien, asetusten ja muiden säädösten mukaisia ja valtuuston toimivaltansa rajoissa tekemiä ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.