Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 117_______________________________________________________________________________

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategialuonnos

 

KhVi 15.08.2022 § 117  

47/00.06.01/2022  

 

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli 6.6.2022 kokouksessaan hyvinvointialueen strategiaa ja palvelustrategiaa ensimmäisen kerran. Kokouksessa se perusti työryhmän strategian jatkotyöstämistä varten. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 30.6.2022 ja päätti pyytää hyvinvointialueen sidosryhmiltä palautetta strategian nykyisestä valmisteluvaiheesta oman työskentelynsä pohjaksi. Työryhmän on tarkoitus valmistella elokuun aikana aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle tarkennettu esitys Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaksi sekä palvelustrategiaksi.

 

Hyvinvointialueen strategian tarkoitus

 

Uudistukselle on asetettu valtakunnalliset tavoitteet yhdenvertaisista, laadukkaista ja kustannustehokkaista palveluista

1.Strategia kokoaa yhteen alueellisen tahtotilan

a)Jokainen hyvinvointialue konkretisoi oman alueensa tavoitteet ja tavoitetilan alueellisen strategiatyön kautta.

b)Strategisuuden ytimessä on alueen yhteisen tavoitetilan muodostaminen, ei vain alueen toimijoiden näkemysten yhteen liittäminen.

 

2.Strategia perustuu tietoon ja on konkreettinen

a)Perustuu alueen väestörakenteeseen ja asukkaiden palvelutarpeisiin.

b)Tavoitteiden määrittely vaatii perustakseen tietoa asukkaiden hyvinvoinnin tilasta sekä näkemyksen siitä, miten tilanne muuttuu lähivuosina.

c)Nykytilasta koottu tieto mahdollistaa sen, että strategiassa on konkreettisia painopistealueita ohjaamassa toimintaa.

d)Oleellista on myös tietoon perustuva ennakointi palvelutarpeen muutoksista.

3.Strategia muodostaa ymmärrettävän ja selkeän strategiakartan (ml. keskeiset ohjelmat ja suunnitelmat):

a)Hyvinvointialuestrategia kokoaa alueen pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden taloudelliset reunaehdot ja ohjaa taloussuunnittelua.

b)Osana hyvinvointialuestrategiaa alueen on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia.

c)Pelastustoimen osalta vastaava dokumentti on palvelutasopäätös.

 

Palvelustrategian tarkoitus

Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa.

1.Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet.

2.Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

 

3.Hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on huomioitava palvelustrategian laadinnassa

 

4.Hyvinvointialueen on julkaistava palvelustrategiansa julkisessa tietoverkossa.

 

Liitteet Kymenlaakson hyvinvointialueen strategialuonnos

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitukselle tiedoksi hyvinvointialueen strategian valmistelun tilanne. Samalla kunnanhallitus antaa näkemyksensä strategiatyöryhmälle annettavasta palautteesta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.