Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 124_______________________________________________________________________________

 

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaohje

 

KhVi 29.08.2022 § 124  

50/02.01.00/2022  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan on laadittava talousarvio ja taloussuunnitelma siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan sekä talouden tavoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimielinten määrärahat sisältyvät talousarvion käyttötalousosaan. Siinä valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen.

 

Palvelutoiminta järjestetään Miehikkälän ja Virolahden kunnan kesken siten, että Miehikkälä järjestää molemmille kunnille tekniset- ja ympäristöpalvelut ja Virolahti sivistys- ja hyvinvointipalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Toimialojen kaikki tulot ja menot budjetoidaan toiminnan järjestävän kunnan talousarvioon, ja palvelun ostava kunta budjetoi oman maksuosuutensa.

 

Hallintojohtaja on valmistellut vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 -2025 taloussuunnitelman laadintaohjeen, jota esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Lisäksi esitetään, että toimielin/ lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2023 ei laadita, vaan toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja ohjeita. Mikäli toimielimen/lautakunnan menomäärärahaesitys on laadintaohjetta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella menotarpeet yksilöidysti.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1)  antaa toimielimille talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaohjeet liitteiden mukaisesti ja

2) että toimielin/lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2023 ei laadita, vaan toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja ohjeita. Mikäli toimielin/lautakunnan menomäärärahaesitys on laadintaohjetta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella menotarpeet yksilöidysti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.