Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 126


Viranhaltijapäätökset

 

 Kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on  tehtävä.

 

 Viranhaltijat ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat hallintosäännön nojalla tehneet ajalla 15.8. - 29.8.2022 seuraavat päätökset:

 

 kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli §§ 26

 -  Ensiasunnon hankinta-avustus 1 kpl

 

 

 

 Yleishallinnon toimialalla ei ole kyseisellä ajanjaksolla tehty sellaisia vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­siä, joihin voitaisiin hakea muutosta kuntalain mukaan ja jo­hon liittyisi kun­nan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei

   Kuntalain 92 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen                                            kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

 Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.