Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 131_______________________________________________________________________________

 

Virolahden kunnan esitys Kymenlaakson liiton toiminnan kehittämiseksi vuonna 2023

 

KhVi 26.09.2022 § 131  

63/00.06.01/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Kymenlaakson liitto varaa jäsenkunnille perussopimuksen 27 §:n mukaisesti tilaisuuden tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi vuonna 2023.

 

Kymenlaakson liiton talousarvio- ja suunnitelman valmistelu on alkanut maakuntahallituksessa 19.9.2022, jolloin se linjasi lähtökohdat toimintasuunnitelmalle sekä jäsenkuntaosuuksille.  Liiton toiminnan keskeisiä painopisteitä vuonna 2023 ovat mm.:

  •  Maakuntaohjelman 2022-2025 toimeenpano ja päivitys
  • EU:n uuden rakennerahastokauden 2021-2027 toteuttaminen ja etenkin JTF-ohjelman käynnistyminen
  • Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö ja merialuesuunnittelu
  • Maakunnallinen edunvalvonta (mm. VT15 parantaminen ja muut väylähankkeet, Kymenlaakson yliopistokeskus, raja-alueohjelmien varojen uudelleen kohdennus)

 

 Kymenlaakson liiton vuoden 2021 tilinpäätös oli 109 806 € ylijäämäinen. 

Liitolla on taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 886 857 €.  Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin -69 900  alijäämäisenä (toimintakate -89 600 €).  Alustavan tulosennusteen mukaan toimintakate jäänee nollatulokseen.  Liiton kesällä 2021 tekemä rahastosijoitus on kuitenkin menettänyt kuluvan vuoden aikana arvoaan osakemarkkinoiden maailmanlaajuisessa laskusuhdanteessa.  Liitto joutunee tekemään tilinpäätöksessä tästä hankinta-arvon ja markkina-arvon välisen alaskirjauksen, joka vie koko tuloksen alijäämäiseksi.

 

 

Liito vuoden 2023 talousarvioon esitetään korotusta nykyiseen jäsenmaksuosuuteen 2,0 %.  Kymenlaakson liitto perustelee jäsenmaksuosuuteen tehtävää korotusta mm. seuraavasti:

-          Henkilöstökulut ovat n. 64 % liiton kokonaismenoista ja KVTESN mukaiset 3,1 % palkankorutukset ovat iso kuluerä.

-          Lisääntyneiden aluekehitysvarojen vuoksi liitto on joutunut palkkaamaan hankevalmisteluihin ja -maksatuksiin yhden lisähenkilön.

-          Liitolla ei tämän hetken tiedon mukaan tule vuonna 2023 olemaan merkittävämpiä oman tuotannon hankkeita, jolloin tukein ja avustusten määrä vähenee.

 

Liitteenä on taulukko jäsenmaksujen kehityksestä, suuntaa antava laskelma vuoden 2023 jäsenmaksuosuuksista sekä alustava taloussuunnitelma 2023-2025.

 

Maakuntahallitus käsittelee liiton talous- ja toimintasuunnitelmaa seuraavan kerran 17.10.2022 kokouksessa.  Maakuntavaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023-2025 kokouksessaan ma 19.12.2022.

 

Jäsenkuntaa pyydetään toimittamaan mahdollinen esitys toiminnan kehittämiseksi Kymenlaakson liitolle to 6.10.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa Harri Turkulainen, p. 045 126 1619, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kymenlaakso.fi.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Annetaan kokouksessa.

 

Asian käsittely Kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen asiassa: Kunnanhallitus pitää Kymenlaakson liiton toiminnan painopisteitä perusteltuina sekä hyväksyy suuntaa antavat talouslaskelmat ja jäsenmaksuehdotukset vuodelle 2023.

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.