Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 33


 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyissä noudatetaan hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun toimielimen kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä.  Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Hallintosäännön 71 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.  Kunnanhallitus ei voi määrätä

edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

 

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle 22.9.2022.

 

Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksensa sähköisesti.  Sähköinen kokouslinkki toimitetaan sitä tarvitseville erikseen.

 

Valmistelija:  tilintarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050 303 6447

 

 

Ehdotus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä  olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

 

Päätös 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Anu Koskela osallistui               kokoukseen Teams -yhteydellä.