Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 41


_______________________________________________________________________________

 

Tilintarkastuspalvelujen 2023-2026 kilpailuttaminen

 

TarkltkV 28.09.2022 § 41  

64/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela, p. 040 1992146

 

 Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toi­mi­kaut­taan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen jär­jes­­mis­tä varten. Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuu­luu tilintarkastajan valinta.

 

 Tarkastuslautakunnan toiminta tarjouskilpailun järjestäjänä koko kun­ta­kon­ser­nin puolesta perustuu kuntalakiin. Sen mukaan tarkastuslautakunnan teh­­­nä on kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta huolehtiminen.

 

 Kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava valtuuston hyväksymä ti­lin­tar­kas­tus­yh­tei­sö, jollei tästä poikkeamiseen ole perustelua tar­kas­tuk­sen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita ker­ral­laan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista var­ten (Kuntalaki 122 §).

 

 Virolahden kunnan tilintarkastussopimus päättyy BDO Audiator Oy:n kanssa kuluvaan vuoteen. Sen vuoksi kunnan tulee solmia uusi sopimus hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

 

 Hankintalain mukaan kilpailuttamista ei tarvitse suorittaa, jos hankinta jää al­le kansallisen kynnysarvon 60 000 € (Hankintalaki 25 §). Julkisten han­kin­to­jen osalta on kuitenkin suositeltavaa, että hankinnat kilpailutetaan.

 

 Miehikkälän kunnan tarkastuslautakunta on kokouksessaan 14.9.2022 päättänyt, että kilpailutus tehdään yhdessä Virolahden kunnan kans­sa, jos Virolahden tarkastuslautakunta päättää kokouksessaan yh­teis­kil­pai­lut­ta­mi­ses­ta samoin.

 

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää
1)  Kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut kunnan tytäryhteisöjen puolesta.  Kilpailutus tehdään yhdessä Miehikkälän kunnan kanssa.

2)  Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan kaudeksi 2023-2026.  Virolahden kunnan osaomistama Sarastia Oy vastaa kilpailutuksesta.

3)  Valtuuttaa hallintojohtajan määrittämään kilpailutuksen tarvittavat reunaehdot yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa.

 

Päätös Merkitään, että Minna Back-Helvasto poistui kokoustilasta, eikä osallistunut asian käsittelyyn.   Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Otto Koskela.
Päätettiin päätösehdotuksen mukaan.

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa ennen asiaa 37.

Merkittiin, että Otto Koskela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12:09.