Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 136_______________________________________________________________________________

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten; nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston virolahtelaisten jäsenten ja varajäsenten nimeäminen

 

KhVi 10.10.2022 § 136  

66/00.06.01/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 19.9.2022 § 114 pyytää kuntia nimeämään jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon.  Esitykset pyydetään 17.10.2022 mennessä.

 

Aluehallintus päätti pyytää kuntia nimeämään kunkin kunnan vaikuttamistoimielimestä, joita ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammasneuvostoon ja vanhusneuvostoon seuraavasti:

  • nuorisovaltuusto (Kouvola 3, muut kunnat 2)
  • vanhusneuvosto (Kouvola 5, Kotka 3, Hamina 2 ja muut kunnat 1)
  • vammaisneuvosto  (Kouvola 5, Kotka 3, Hamina 2 ja muut kunnat 1)

 

Hyvinvointialueen 32 §:n mukaan vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja.

 

Hallituksen esityksen HE 241/2020 hyvinvointialuelaiksi mukaan vanhusneuvostossa olisi hyvä olla edustus hyvinvointialueella toimivista vanhusjärjestöistä.  Vanhusneuvoston osalta on tärkeää huolehtia vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa ja järjestöjen riittävästä edustuksesta ja siitä, että eri vamma- ja sairausryhmät olisivat monipuolisesti edustettuna neuvostossa.

 

Hallituksen esityksen HE 241/2020 mukaan vaikuttamistoimielimet eivät ole naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n ja 1 momentissa tarkoitettuja julkista valtaa käyttäviä toimielimiä, joten niiden kokoonpanoon ei tarvitse soveltaa 40 prosentin sukupuolikiintiötä.  Tavoitteena on, että vaikuttamistoimielimiin kuitenkin nimetään mahdollisimman tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.  Kymenlaakson hyvinvointialue pyytää, että kunnat soveltaisivat sukupuolijakaumaa - mahdollisuus siihen on etenkin suurissa kaupungeissa, joissa valitaan 5 edustajaa.

 

Asiaa on valmistellut hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 521 7684.

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston toimintasääntöluonnokset on esityslistan oheisaineistona.

 

Miehikkälän ja Virolahden yhteisen vammaisneuvoston virolahtelaiset jäsenet ovat:

 

pj. Liisa Hanski

jäsenet Eila Kotola

 Marja Helena Kormu

 Anja Kivelä, hall.ed.

 

 

Virolahden vanhusneuvoston jäsenet ovat:

 

pj. Aira Paavola

vpj. Ahti Meriläinen

jäsenet Miki Björklund (kotikunta Hamina)

 Helena Eriksson

 Pirjo Tuominen

 Seppo Pirttimäki

 Matti Värri

 Tuula Jaakkola (Kymsoten ed.)

 

Virolahden nuorisovaltuustoon kuuluu:

pj. Titta Rahkonen

vpj. Lauri Savolainen

jäsenet Susanna Iivanainen

 Iida Paappanen

siht. Lotta Niskanen

varasiht. Ilona Savolainen

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Virolahden kunnanhallitus päättää edustajavalinnoista kokouksessa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin Virolahtea edustavat jäsenet seuraavasti.

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto:
-Jäsen Marja-Helena Kormu ja varajäsen Eila Kotola

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto:
-Jäsen Pirjo Tuominen ja varajäsen Ahti Meriläinen

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto:
-1. jäsen Titta Rahkonen ja varajäsen Lotta Niskanen
-2. jäsen Lauri Savolainen ja varajäsen Ilona Savolainen