Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 143


# OVK 2-2022_valmis

_______________________________________________________________________________

 

Osavuosikatsaus 2/2022, Virolahti

 

KhVi 24.10.2022 § 143  

34/02.01.02/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Hallintosäännön 9 §:n mukaan toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toinen osavuosikatsaus on katsaus kunnan tilanteesta 31.8.2022. Osavuosikatsauksessa tosin pieneltä osin sivutaan myös tämän jälkeistä aikaa.

 

Vuoden 2022 toisen vuosikolmanneksen aikana investoinnit toteutuivat suunnitellusti ja niiden toteuma-aste 31.8.2022 oli 73,24 %, eli noin 2,33 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna investointien taso mittava tuleviin vuosiin nähden.

 

Virolahden terveyskeskuksen remontti valmistui elokuussa hieman alle budjetoidun. Remontin yhteydessä kiinteistöön tehtiin vesivahingosta riippumattomia perusparannuksia sekä Kymsoten toivomia tilamuutoksia. Terveyskeskustoiminta on siirtynyt täysimääräisesti takaisin uusittuihin tiloihin Villinrannasta ja Miehikkälästä.

 

Toisen keskeisen investoinnin, Virojoen uuden päiväkodin käyttöönotto tapahtui aikataulun mukaisesti elokuussa ja virallisia avajaisia vietettiin 14.9.2022. Kysyntä ja kiinnostus uutta päiväkotia kohtaan on ollut ilahduttavan suurta.

 

Alkuvuoden haasteet sen sijaan jatkuivat. Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu edelleen, eikä loppua ole nähtävissä. Inhimillisen hädän lisäksi mm. inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti, korkotaso on noussut edelleen, kauppasuhteet Venäjän kanssa ovat kohmeessa ja syyskuussa Suomi lopulta kielsi venäläisten matkailijoiden maahantulon.

 

Virolahdella akuutein kustannuksiin ja varautumiseen liittyvä asiakokonaisuus on ollut maakaasusta irrottautuminen. Irrottautumista on jo edistetty käytettävissä olevin keinoin ja osaan kunnan kiinteistöistä on väliaikaisesti vaihdettu öljypolttimoita syksyllä 2022. Tulevien vuosien investoinnit ovat sekä emokunnan että tytäryhteisöiden osalta energiavetoisia.

 

Taloudellisista ja toiminnallisista haasteista huolimatta Virolahdella on ollut vahva halu auttaa sotaa pakenevia ukrainalaisia ja alkuvuodesta valmisteltu Kaakon kaksikon toimintamalli tilapäistä suojelua tarvitsevien vastaanottamiseksi saatiin valmiiksi toukokuussa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina toimintamallissa ovat Migri sekä Haminan kaupunki. Haminan vastaanottokeskuksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti Virolahti varautui 25 ukrainalaisen vastaanottoon Kaakon kaksikon mallin mukaisesti. Tällä hetkellä kunnan vastaanottokyky on täynnä.

 

Venäjän aiheuttaman tilanteen ohella kunnan toinen keskeinen haaste sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä liittyy vuosien 2021 ja 2022 sote-laskutustasoon. Sote-laskutuksen kasvulla vuosina 2021 ja 2022 on kauaskantoisia seurauksia, sillä kunnista hyvinvointialueelle siirtyvä rahoitus määräytyy vuosien 2021 ja 2022 kustannustason mukaisesti. Valtionvarainministeriön laskelmat vuoden 2023 rahoituksesta antavat Virolahden tulevasta rahoitusasemasta synkän kuvan.

 

Kymsoten ennusteet vuoden 2022 sisällä ovat poikenneet olennaisesti toisistaan. Viimeisimmän ennusteen mukaan Virolahden jäsenkuntalaskutuksen taso olisikin 12,24 miljoonaa euroa ja katettava alijäämä yhteensä 1,34 miljoonaa euroa. Tästä aiemmille tilikausille jaksottuu em. 376 000 euroa, joten vuoden 2022 osalta katettavaa alijäämää (tulosvaikutteinen) tulisi noin 964 000 euroa. Luotettavaa ennustetta vuoden 2022 jäsenkuntalaskutuksesta (sote) ei ole saatavilla. Sote-kustannuksiin tullaan joka tapauksessa esittämään talousarviomuutosta myöhemmin tämän vuoden aikana, kunhan ennuste lopullisesta toteumasta täsmentyy.

 

Sote-uudistuksella on myös merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia, sillä uudistuksen yhteydessä Kaakon kaksikosta koulukuraattorit ja osa tukipalveluhenkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle. Virolahden kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa hyväksyä Kymijoen Ravintopalveluiden hintatarjouksen sivistystoimen aterioiden tuottamisesta. Näin ollen tavoitteena on, että koko Virolahden ravintopalveluhenkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle, eikä kunta tuota jatkossa omin voimin sivistystoimen aterioita. Ravintopalveluhenkilöstön lisäksi hyvinvointialueelle siirtynee neljä Virolahden sote-kiinteistöistä vastaavaa siistijää.

 

Virolahdella verotulojen odotetaan (Verokehikko 9/2022) jäävän 49 000 euroa talousarviotasosta. Valtionosuudet sen sijaan ylittävät talousarviotason noin 152 000 eurolla. Kymenlaakson Sähkön osingot vuodelta 2021 (alle 90 000 €) jäävät olennaisesti talousarviotasosta (250 000 €).

 

Rahoituspuolella kunnan on otettava talousarvioon kuulumatonta lisälainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lyhytaikaista talousarvioon kuulumatonta lisälainaa jouduttiin jo nostamaan 400 000 € syyskuussa. Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään kokonaisuudessaan 2 000 000 euron lyhytaikaisen lisälainan suuruista talousarviomuutosta. Suurin selittävä tekijä lisälainatarpeelle löytyy kunnan talousarviota korkeammasta sote-laskutuksesta sekä varautumisesta Kymsoten alijäämän kattamiseen vuodenvaihteessa 2022-2023.

 

Virolahden tilikauden tulokseen liittyy edelleen lukuisia epävarmuustekijöitä, suurimpana sote-kustannukset sekä Vaalimaan alueen maavuokrasaatavat. Tulos jää joka tapauksessa selvästi talousarviotasosta ja suuntaa antava ennuste on 1,8 - 2,2 miljoonan euron alijäämä vuodelta 2022.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää osavuosikatsauksen 1.5. - 31.8.2022 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Asian käsittely Hallintojohtaja esitteli ja alusti osavuosikatsauksen sisällön keskeiset asiat suullisesti. Asian käsittelyssä tuotiin esille, että Virolahden kunta on hakenut 1.000.000 euroa harkinnanvaraista valtionavustusta vaikeaan tilanteeseen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.