Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 161


# OM Vaaliohjeet Eduskuntavaalit 2023

_______________________________________________________________________________

 

Äänestyspaikkojen määrääminen Eduskuntavaaleja 2023 varten

 

KhVi 07.11.2022 § 161  

53/00.00.00.01/2022  

 

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023.  Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.  Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 15.3.2023.

 

 Eduskuntavaaleissa noudatetaan vaalilakia 714/1998.  Eduskuntavaaleja koskevia lakimuutoksia on tehty

  • vaalipiirijakoa on muutettu neljän kunnan osalta (Heinävesi, Joroinen, Iitti ja Kuhmoinen)
  • varuskunnat on määrätty laitosäänestyspaikoiksi
  • ennakkoäänestyksen laskennan aikaisinta mahdollista aloitusaikaa on siirretty klo 12:sta klo 10:een.

 

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.  Tämän nojalla kunnan tehtävän on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestys-mahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.

 

Oikeusministeriö pitää ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen riittävää lukumäärää yhtenä keskeisenä tekijänä hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttamiselle eduskuntavaaleissa.

 

Kunnan on vaalijärjestelyissään huolehdittava siitä, että äänestyspaikat ovat saavutettavia ja esteettömiä ja että äänestäminen äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman turvallista ja että järjestelyt myös näyttävät äänestäjien silmissä siltä.  Yhtä lailla äänestyspaikoissa on pystyttävä huolehtimaan vaalivirkailijoiden turvallisuudesta.

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.  Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syitä muuta johdu.

 

Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille kuntaa, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti eri paikkojen kesken ruuhkien välttämiseksi.  Ennakkoäänestyspaikoissa on voitava pitää riittävät etäisyydet äänestämään tulleiden kesken.

 

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, ollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.  Äänestysalueiden koosta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä.  Äänestyalueista päättää valtuusto.  Virolahden äänestysalueet ovat Klamilassa, Ravijoella ja Virojoella.  Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.

 

 

 

 Virolahden äänestyspaikat ovat olleet samat jo useita vuosia ja ne täyt­­vät oikeusministeriön kriteerit toimivasta ja hyvin saa­vu­tet­ta­vas­ta ää­nes­tys­pai­kas­ta.  Äänestyspaikkojen määrää ei suositella vähennettäväksi ja nii­den pitäisi pysyä mahdollisimman tutuissa paikoissa.

 

 Äänestyspaikkatiedot tulee merkitä OM:n vaalitietojärjestelmään 13.1.2023 mennessä.

 

 Virolahden kunnan yleiset äänestyspaikat ja -ajat olivat Kuntavaaleissa 2021 ja Aluevaaleissa 2022 seuraavat:

 

 1.  Yleiset ennakkoäänestyspaikat:

 Virolahden kirjasto, os. Rantatie 9, 49900 Virolahti

  ma-pe klo 10-18 ja la-su klo 10-16

 

 Villirannan palvelukeskus, os. Rantatie 22, 49900 Virolahti

  vaalitoimikunnan määräämänä ajankohtana

 

 Liikkuva ennakkoäänestyspaikka, vaalibussi

  keskusvaalilautakunnan reittisuunnitelman mukaisesti.

 

 2. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat:

 001 Klamila, Klamilan koulu, os. Häppiläntie 750, 49860 Klamila

 002 Ravijoki, Ravijoen paloasema, os. Koulutilantie 556, 49980 Ravijoki

 003 Virojoki, Virolahden kirjasto, os. Rantatie 9, 49900 Virolahti.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Eduskuntavaaleissa 2023 käytetään vakiintuneita, edellisissä vaaleissa kunnassa käytössä olleita äänestyspaikkoja ja sovelletaan samoja aukioloaikoja.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.