Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 162_______________________________________________________________________________

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen Eduskuntavaaleja 2023 varten

 

KhVi 07.11.2022 § 162  

53/00.00.00.01/2022  

 

 

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Anita Takasuo, p. 050 389 2120

 

Vaalilain 15 §:n mukaiset vaalitoimielimet nimetään kaikkiin vaaleihin erikseen.  Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

 

Virolahdella tulee nimetä Klamilan-, Ravijoen- ja Virojoen äänestysalueiden vaalilautakunnat, joissa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä - kuitenkin vähintään 3.

 

Virolahden laitosäänestyksistä vastaavaan vaalitoimikuntaan tulee nimetä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä - kuitenkin vähintään 3.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.

Oikeusministeriö suosittelee, että etenkin vaalilautakuntien on hyvä varautua siihen, että vaalipäivän äänestys toimitetaan kaikkien viiden jäsenen ja vähintään yhden varajäsenen läsnäolessa.

 

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten kelpoisuus:

  • oltava vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen
  • edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita vuoden 2019 eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu
  • ehdokas ei voi olla jäsen/varajäsen
  • jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä (VaaliL 15.2 §)

 

Esteellisyys:  Lautakuntaan jäseneksi/varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä - poikkeuksena vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi (ehdokkaan läheiset) EI saa toimia äänestäjän avustajana. (VaaliL 73.2 §).

 

 

Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten kelpoisuus:

  • oltava vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen
  • edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita vuoden 2019 eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu
  • ehdokas, ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei voi olla vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen.
  • jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä (VaaliL 15.2 §)

 

Esteellisyys:  Jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

 

 

Oikeusministeriö suosittelee, että vaalilautakunnan- ja vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.

 

Vaalipiirilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän 2.3.2023.

Lautakuntien ja vaalitoimikunnan ohjeet jaetaan vaalityöhön osallistuville tammikuun aikana.  Vaalilautakuntien sähköisen vaaliluettelon käytön harjoittelu toteutetaan VAT-vaalitietojärjestelmän käyttäjille (Klamilan ja Virojoen vaalilautakuntien jäsenet) 9.3.2023.  

 

Oheisaineistona vaalien 2022 jäsenet ja varajäsenet tiedoksi asian valmistelua varten.

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa valtuustoryhmille valmisteltavaksi vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten nimeämiset.

Kunnanhallitus nimeä seuraavassa kokouksessa 21.11.2022
1.  Klamilan-, Ravijoen- ja Virojoen äänestysalueiden vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä asettaa toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat;
2.  Vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenen sekä asettaa toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.