Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 164


_______________________________________________________________________________

 

Viranhaltijapäätökset

 

KhVi 07.11.2022 § 164  

    

 

 

Valmistelija hallintosihteeri

 

 

Kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on  tehtävä.

 

Viranhaltijat ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat hallintosäännön nojalla tehneet ajalla 6.10. - 2.11.2022 seuraavat päätökset:

 

kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli § 29 - 32

  • etuosto-oikeuspäätös 1 kpl
  • hankinnat/masterplan 1 kpl
  • virantäyttölupa/kielten lehtori 1 kpl
  • yleinen päätös 1 kpl
  • asukasvalintapäätökset lokakuu 3 kpl

 

 

Yleishallinnon toimialalla ei ole kyseisellä ajanjaksolla tehty sellaisia viranhaltijapäätöksiä, joihin voitaisiin hakea muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyisi kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei Kuntalain 92 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.