Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 155_______________________________________________________________________________

 

Virolahden kunnan ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välinen kumppanuussopimus

 

KhVi 07.11.2022 § 155  

74/00.06.02/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kymijoen Ravintopalvelut Oy on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Hyvinvointialueen syntymisen jälkeen, vuoden 2023 alusta, kunnat eivät voi tuottaa ravintopalveluita hyvinvointialueelle. Tästä syystä hyvinvointialueen kohteiden ravintopalvelut siirtyvät hyvinvointialueen kautta Kymijoen Ravintopalveluille.

 

Muutoksen johdosta Virolahdelle on kuluvana jäänyt ratkaistavaksi, miten kunta tuottaa jatkossa sivistystoimen ateriat kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin.

 

Kaakon kaksikon -yhteistoimintasopimus

Virolahden ja Miehikkälän kunnat ovat sopineet kuntalain (410/2015) 49 ja 51 §:n mukaisesta yhteisestä tehtävien hoitamisesta Virolahden ja Miehikkälän kuntien välillä. Yhteistoimintasopimuksessa määritetyt tehtävät hoidetaan ns. vastuukuntamallilla. Virolahden ja Miehikkälän välisestä yhteistoiminnasta ja yhteisestä palvelutuotannosta käytetään nimeä Kaakon kaksikko. Sopimus on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen.

Sopimuksen mukaan yhteistoimintatehtäviä ovat mm.:

 

  1. Maankäytön ja rakentamisen palvelut, katujen ja ympäristön hoito sekä tilapalvelut, joihin kuuluvat myös ravintopalvelut.
  2. Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut. Lisäksi koulukuljetukset ja joukkoliikenne.

 

Yhteistoimintatehtävillä on kuntalain 51 §:n mukaiset yhteiset toimielimet. Kohdan 1 yhteistoimintatehtävien yhteisenä toimielimenä toimiva lautakunta on kuntatekniikka. Kohdan 2 yhteistoimintatehtävien yhteisenä toimielimenä toimiva lautakunta on sivistys ja hyvinvointi. Kuntatekniikan vastuukunta on Miehikkälän kunta. Sivistyksen ja hyvinvoinnin vastuukunta on Virolahden kunta.

 

Hyvinvointialueuudistus ja tukipalveluratkaisu

Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot päättivät 14.2.2022, että Miehikkälän ja Virolahden tukipalveluratkaisut tehdään itsenäisesti kuntakohtaisesti Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen ulkopuolella hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. Tukipalveluilla tarkoitetaan myös ravintopalveluita.

 

Virolahden kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2022 hyväksyä Kymijoen Ravintopalveluiden toukokuussa 2022 antaman hintatarjouksen sivistystoimen aterioiden tuottamisesta vuodesta 2023 alkaen. Näin ollen myös sivistystoimen aterioiden tuottaminen siirtyy vuoden 2023 alusta Kymijoen Ravintopalveluille, joka tuottaa ateriat Virolahden alueen koulutoimen ja varhaiskasvatuksen yksiköille.

 

Kumppanuussopimus

Kumppanuussopimus on kokonaisuudessaan tämän pykälän liitteenä. Sopimuksen liitteeksi liitetään Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustojen hyväksymä yhteistoimintasopimus Virolahden ja Miehikkälän Virolahden kuntien välillä.

 

Muuta

Kymijoen Ravintopalvelujen hallitus on 17.10.2022 hyväksynyt liitteenä olevan kumppanuussopimuksen.

 

Kumppanuussopimusta käsiteltiin Kaakon kaksikon yhteistyötoimikunnassa 28.10.2022. Yhteistyötoimikunta ei löytänyt sopimuksesta huomautettavaa.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se

1) hyväksyy Virolahden kunnan ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välisen kumppanuussopimuksen.

2) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään sopimukseen teknisluonteisia muutoksia.

3) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.