Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 156_______________________________________________________________________________

 

Sopimus Miehikkälän kunnan järjestämän Virolahden kunnan alueen liiketoiminnan luovuttamisesta

 

KhVi 07.11.2022 § 156  

74/00.06.02/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kymijoen Ravintopalvelut Oy on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Hyvinvointialueen syntymisen jälkeen, vuoden 2023 alusta, kunnat eivät voi tuottaa ravintopalveluita hyvinvointialueelle. Tästä syystä hyvinvointialueen kohteiden ravintopalvelut siirtyvät hyvinvointialueen kautta Kymijoen Ravintopalveluille.

 

Muutoksen johdosta Virolahdelle on kuluvana vuonnaänyt ratkaistavaksi, miten kunta tuottaa jatkossa sivistystoimen ateriat kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin.

 

Kaakon kaksikon -yhteistoimintasopimus

Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat sopineet kuntalain (410/2015) 49 ja 51 §:n mukaisesta yhteisestä tehtävien hoitamisesta Miehikkälän ja Virolahden kuntien välillä. Yhteistoimintasopimuksessa määritetyt tehtävät hoidetaan ns. vastuukuntamallilla. Miehikkälän ja Virolahden välisestä yhteistoiminnasta ja yhteisestä palvelutuotannosta käytetään nimeä Kaakon kaksikko. Sopimus on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen.

Sopimuksen mukaan yhteistoimintatehtäviä ovat mm.:

 

  1. Maankäytön ja rakentamisen palvelut, katujen ja ympäristön hoito sekä tilapalvelut, joihin kuuluvat myös ravintopalvelut.
  2. Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut. Lisäksi koulukuljetukset ja joukkoliikenne

 

Yhteistoimintatehtävillä on kuntalain 51 §:n mukaiset yhteiset toimielimet. Kohdan 1 yhteistoimintatehtävien yhteisenä toimielimenä toimiva lautakunta on kuntatekniikka. Kohdan 2 yhteistoimintatehtävien yhteisenä toimielimenä toimiva lautakunta on sivistys ja hyvinvointi. Kuntatekniikan vastuukunta on Miehikkälän kunta. Sivistyksen ja hyvinvoinnin vastuukunta on Virolahden kunta.

 

Hyvinvointialueuudistus ja tukipalveluratkaisu

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot päättivät 14.2.2022, että Miehikkälän ja Virolahden tukipalveluratkaisut tehdään itsenäisesti kuntakohtaisesti Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen ulkopuolella hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. Tukipalveluilla tarkoitetaan myös ravintopalveluita.

 

Virolahden kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2022 hyväksyä Kymijoen Ravintopalveluiden toukokuussa 2022 antaman hintatarjouksen sivistystoimen aterioiden tuottamisesta vuodesta 2023 alkaen. Näin ollen myös sivistystoimen aterioiden tuottaminen siirtyy vuoden 2023 alusta Miehikkälän kunnalta Ravintopalveluille, joka tuottaa ateriat Virolahden alueen koulutoimen ja varhaiskasvatuksen yksiköille. Vaikka Virolahti tekee ravintopalveluratkaisunsa itsenäisesti Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen ulkopuolella, on liiketoiminnan luovuttava kunta (Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen vastuukunta) Miehikkälä. Tästä johtuen sopimus solmitaan kolmikantaisena.

 

Sopimus liiketoiminnan luovuttamisesta

Sopimus Miehikkälän kunnan järjestämän Virolahden kunnan alueen liiketoiminnan luovuttamisesta on kokonaisuudessaan tämän pykälän liitteenä. Kymijoen Ravintopalvelujen hallitus on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 17.10.2022. Sopimus on samansisältöisenä käsittelyssä Miehikkälän kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

 

Varsinaisen sopimuksen liitteenä (Liitteenä 1) mainittu henkilöstön siirtosopimus käsitellään Virolahden ja Miehikkälän kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa omina pykälinään. Virolahti vastaa Virolahden alueelta siirtyvän ravintopalveluhenkilöstön yksilöinnistä.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se

1) hyväksyy Virolahden kunnan, Miehikkälän kunnan ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välisen sopimuksen Miehikkälän kunnan järjestämän Virolahden kunnan alueen liiketoiminnan luovuttamisesta.

2) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään sopimukseen teknisluonteisia muutoksia.

3) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.