Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 157_______________________________________________________________________________

 

Virolahden kunnan, Miehikkälän kunnan ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välinen henkilöstön siirtosopimus

 

KhVi 07.11.2022 § 157  

74/00.06.02/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kymijoen Ravintopalvelut Oy on julkisomisteinen ravintopalveluja tuottava, kehittävä, myyvä ja markkinoiva yhtiö. Hyvinvointialueen syntymisen jälkeen, vuoden 2023 alusta, kunnat eivät voi tuottaa ravintopalveluita hyvinvointialueelle. Tästä syystä hyvinvointialueen kohteiden ravintopalvelut siirtyvät hyvinvointialueen kautta Kymijoen Ravintopalveluille.

 

Muutoksen johdosta Virolahdelle on kuluvana vuonna jäänyt ratkaistavaksi, miten kunta tuottaa jatkossa sivistystoimen ateriat kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin.

 

Kaakon kaksikon -yhteistoimintasopimus

Virolahden ja Miehikkälän kunnat ovat sopineet kuntalain (410/2015) 49 ja 51 §:n mukaisesta yhteisestä tehtävien hoitamisesta Virolahden ja Miehikkälän kuntien välillä. Yhteistoimintasopimuksessa määritetyt tehtävät hoidetaan ns. vastuukuntamallilla. Virolahden ja Miehikkälän välisestä yhteistoiminnasta ja yhteisestä palvelutuotannosta käytetään nimeä Kaakon kaksikko. Sopimus on ollut voimassa 1.1.2020 alkaen.

Sopimuksen mukaan yhteistoimintatehtäviä ovat mm.:

 

  1. Maankäytön ja rakentamisen palvelut, katujen ja ympäristön hoito sekä tilapalvelut, joihin kuuluvat myös ravintopalvelut.
  2. Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut. Lisäksi koulukuljetukset ja joukkoliikenne.

 

Yhteistoimintatehtävillä on kuntalain 51 §:n mukaiset yhteiset toimielimet. Kohdan 1 yhteistoimintatehtävien yhteisenä toimielimenä toimiva lautakunta on kuntatekniikka. Kohdan 2 yhteistoimintatehtävien yhteisenä toimielimenä toimiva lautakunta on sivistys ja hyvinvointi. Kuntatekniikan vastuukunta on Miehikkälän kunta. Sivistyksen ja hyvinvoinnin vastuukunta on Virolahden kunta.

 

Hyvinvointialueuudistus ja tukipalveluratkaisu

Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot päättivät 14.2.2022, että Virolahden ja Miehikkälän tukipalveluratkaisut tehdään itsenäisesti kuntakohtaisesti Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen ulkopuolella hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. Tukipalveluilla tarkoitetaan myös ravintopalveluita.

 

Virolahden kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2022 hyväksyä Kymijoen Ravintopalveluiden toukokuussa 2022 antaman hintatarjouksen sivistystoimen aterioiden tuottamisesta vuodesta 2023 alkaen. Näin ollen myös sivistystoimen aterioiden tuottaminen siirtyy vuoden 2023 alusta Miehikkälän kunnalta Ravintopalveluille, joka tuottaa ateriat Virolahden alueen koulutoimen ja varhaiskasvatuksen yksiköille. Vaikka Virolahti tekee ravintopalveluratkaisunsa itsenäisesti Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen ulkopuolella ja määrittelee siirtyvän henkilöstön yhteistyössä Ravintopalveluiden kanssa, on henkilöstön luovuttajakunta (Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen vastuukunta) Miehikkälä. Tästä johtuen sopimus solmitaan kolmikantaisena.

 

Henkilöstön siirtosopimus

Henkilöstön siirtosopimus on kokonaisuudessaan tämän pykälän liitteenä. Sopimuksen sisältö on siirtyvän henkilöstön näkökulmasta vastaava kuin henkilöstöjaoston 27.6.2022 (§13) hyväksymä siirtosopimus kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Toisin sanoen palvelussuhteen ehdot säilyvät ennallaan ja työntekijät siirtyvät Kymijoen Ravintopalveluihin ns. vanhoina työntekijöinä.

 

Sopimusten samansisältöisyys palvelussuhteen ehtojen osalta on keskeistä, sillä niihin työntekijöihin, jotka siirtyvät laskennallisesti sivistystoimen aterioiden tuottajina Kymijoen Ravintopalveluille (vapaaehtoinen liikkeenluovutus), sovelletaan liitteenä olevaa henkilöstön siirtosopimusta. Niihin henkilöihin, jotka siirtyvät laskennallisesti sote-aterioiden tuottajina hyvinvointialueelle (lakiperusteinen siirto), sovelletaan henkilöstöjaoston 27.6.2022 (§13) hyväksymää siirtosopimusta kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

 

Sopimuksella sovitaan Miehikkälän kunnan järjestämän Virolahden palvelutuotannon Ravintopalveluihin siirtyvän tukipalveluhenkilöstön siirrosta. Siirtyvän henkilöstön, joihon sopimusta sovelletaan, yksilöinnistä vastaa Virolahden kunta yhteistyössä Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n kanssa.

 

Muuta

Kymijoen Ravintopalvelujen hallitus on 17.10.2022 hyväksynyt liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen.

 

Henkilöstön siirtosopimusta käsiteltiin Kaakon kaksikon yhteistyötoimikunnassa 28.10.2022. Yhteistyötoimikunta ei löytänyt sopimuksesta huomautettavaa.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se

1) hyväksyy Virolahden kunnan, Miehikkälän kunnan ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välisen henkilöstön siirtosopimuksen.

2) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään sopimukseen teknisluonteisia muutoksia.

3) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan henkilöstön siirtosopimuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.