Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 181


_______________________________________________________________________________

 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

 

KhVi 21.11.2022 § 181  

50/02.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy­väk­syt­­vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huo­mi­oon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol­mek­si tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun­ta­stra­te­giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta­lous­ar­vios­sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

 

 Toimialajohtajat esittelevät toimialansa talousarviot. Talousarviota on tarkoitus päivittää käyttötalouden, investointien ja rahoituksen osalta kunnanhallituksen käsittelyn pohjalta.

 

 Kunnanhallitus tekee kokouksessaan 5.12.2022 esityksensä kunnanvaltuustolle talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2023 - 2025.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion 2023 ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus tekee kokouksessaan 5.12.2022 esityksensä kunnanvaltuustolle talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2023 - 2025.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.