Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 183_______________________________________________________________________________

 

Tuella rakennettavien laajakaistaverkkojen hanke-esitykset Virolahden alueelle

 

KhVi 21.11.2022 § 183  

80/08.00.00.00/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100.

 

Kuntien on mahdollista edistää kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista oman kunnan alueella. Tuki on mahdollista alueilla, joille ei uskota kiinteän laajakaistaverkon rakentuvan markkinaehtoisesti ennen vuotta 2025. Tuettavien kiinteiden laajakaistayhteyksien tulee olla nopeudeltaan vähintään 300/100 Mbit/s (tuleva/lähtevä liikenne). Vähimmäisnopeuden tulee olla saavutettavissa kaikissa olosuhteissa.

 

Tukirahoitusta ohjaa laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020). Laajakaista tuen enimmäismäärä on yhteensä 66 % tukikelpoisista kustannuksista. Valtionneuvosto päättää asetuksella kunnan maksuosuudesta tukirahoitteisissa laajakaistahankkeissa. Asetuksessa Virolahden maksuosuudeksi on määrätty 22 %. Virolahden alueella toteutettavien 66 %:n tukihankkeissa tukirahoitus muodostuisi siis siten, että valtion osuus olisi 44 % ja kunnan osuus olisi 22 %. 

 

Virolahden kunta on teetättänyt Traficomilla markkina-kartoituksen tukikelpoisista alueista Virolahdella. Seuraavassa vaiheessa Kymenlaakson liitto julistaa haettavaksi (kilpailuttaa) laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen. Tässä vaiheessa kunnan ei vielä tarvitse sitoutua hankkeen rahoittamiseen.

 

Kilpailutuksessa teleoperaattori hakee valtiontukea laatimalleen hanke-ehdotukselle. Operaattorin hanke-ehdotuksista selviää mm. haettavan tuen määrä ja verkoston laajuus. Tämän jälkeen Kymenlaakson liitto valitsee ennalta määritettyjen vertailuperusteiden (hakuilmoituksessa määritetty) perusteella toteuttajan. Valinnan jälkeen hanke-ehdotuksen tekijä pyytää kunnan sitoutumista hankkeeseen ja sen osarahoitukseen. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle toteuttajalle, mikäli kunta katsoo esimerkiksi haetun tue olevan liian suuri.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää osallistua Kymenlaakson liiton kilpailutukseen, jossa pyydetään laajakaistahanke-esityksiä valtiontuen avulla toteuttavaksi Virolahden alueella.

Virolahden kunta katsoo, että ensisijaisesti hanke-ehdotuksia toivotaan Klamilan kyläkeskuksen alueesta siten, että se sisältäisi myös Klamilan sataman alueen. Teleoperaattorit voivat esittää Virolahden alueelta myös muita hanke-ehdotuksia.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.