Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 186_______________________________________________________________________________

 

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

 

KhVi 21.11.2022 § 186  

28/00.06.00/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta.

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki (618/2021) tulee voimaan 1.1.2023.  Uuden lain nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti.  Asetus on tarkoitus antaa joulukuun 2022 lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesitykseen liittyvät, kuntien uusia ja laajenevia tehtäviä koskevat esitykset.

 

Asetus sisältäisi tarkemmat säännökset kunnan laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnoista (1 §), syrjäisyysluvun määräytymisperusteista (2 §), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteista (3 § ja liite), kuntien peruspalvelujen hintaindeksistä (4 § ja 8 § 3 mom.), verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioidaan otettavista verotuloista (5 § ja 8 § 4 mom.), kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittamisesta (6 §) sekä rahoituksen siirtolaskelmien tarkistamisessa huomioon otettavista verotuloista (7 § 2 mom.).

 

Lisäksi asetukseen sisältyisivät säännökset, joiden perusteella kuntien tilinpäätöksiin sisältyvät, takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset otettaisiin huomioon tarkistettaessa rahoituslaskelmia vuonna 2023 (7 § 1 mom.)  Tarkoituksena on, että laskelmissa otetaan huomioon kunnan vuosille 2021 ja 2022 kuluiksi kirjaamat takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset siten, että siirtyvä palkkakustannus vastaa yhden vuoden hyvinvointialueelle siirtyviä palkkakustannuksia.

 

Uusi valtionosuuslaki ja sen perusteella annettava valtioneuvoston asetus on osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntö -kokonaisuutta (HE241§/2020 vp).  Asetusluonnos on ollut mainitun esityksen liitteenä.   Asetusluonnosta on jatkovalmisteltu syksyllä 2022 valtiovarainministeriössä yhteistyössä mm. sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Suomen Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa.  Luonnosta on myös käsitelty rahoitusjaostossa.

 

Lausunto pyydetään seuraaviin asioihin:

  1. Yleistä asetuksesta
  2. Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnat vuodelle 2023 (1 §)
  3. Syrjäisyysluvun määräytymisperusteet (2 §)
  4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteet (3 § ja liite)
  5. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (4 § ja 8 § 3 momentti)
  6. Verotietoihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavat verotulot (5 § ja siirtymäsäännös 8 § 4 momentti)
  7. Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen (6 §)
  8. Siirtolaskemissa huomioon otettavat verotulot (7 § 2 momentti)
  9. Takautuvien palkkaharmonisaatiokustannusten huomioon ottaminen siirtolaskelmissa (7 § 1 momentti).

 

Lausunto asiassa on annettava 2.12.2022 mennessä.
 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Virolahden kunnanhallitus antaa lausunnon kokouksessa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että mahdollinen lausunto annetaan myöhemmin ja sen hyväksyntä tehdään sähköpostipäätöksenä.