Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 187_______________________________________________________________________________

 

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden rahoituksesta

 

KhVi 21.11.2022 § 187  

28/00.06.00/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100

 

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta. 

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettu laki (617/2021) tulee voimaan 1.1.2023. Lain nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen on tarkoitus tulla voimaan myös 1.1.2023. Asetus annetaan vuoden 2022 lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesitykseen liittyvät hyvinvointialueiden uusia ja laajenevia tehtäviä koskevat esitykset.

Asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset hyvinvointialueiden hintaindeksin laskennasta (1 §), sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoituksen määräytymistekijöiden perushinnoista vuodelle 2023 (2 §), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen indikaattoreista, niiden painokertoimista sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista (3 §), pelastustoimen rahoituksen riskiruutujen riskitason laskennasta sekä pelastustoimen riskikertoimen tekijöistä ja niiden painokertoimista (4 §).

Lisäksi asetuksella säädettäisiin tarkemmin hyvinvointialueiden rahoituksen perusteena olevien laskelmien tarkistamisesta vuonna 2023 siten, että kuntien vuosina 2021 ja 2022 takautuvasti maksamat palkkaharmonisaatiokustannukset otetaan huomioon (5 §). Sääntelyn tarkoituksena on, että hyvinvointialueille siirtyvä kustannus vastaisi yhden vuoden todellisia palkkakustannuksia. Kuntien takautuvien palkkaharmonisaatiokustannusten huomioon ottamisesta säädettäisiin vastaavasti  kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain nojalla annettavassa asetuksessa (7 § 1 mom.), joka on samanaikaisesti lausunnoilla.

 

Rahoituslaki ja nyt ehdotettu asetus ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntökokonaisuutta (HE 241/2020 vp). Asetusluonnos on ollut mainitun esityksen liitteenä. Asetusluonnosta on jatkovalmisteltu syksyllä 2022 valtiovarainministeriössä. Valmisteluun on osallistunut lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita. Asetusluonnosta on käsitelty myös rahoitusjaostossa.

 

Liitteenä asetus hyvinvointialueiden rahoituksesta ja asetusmuistio hyvinvointialueiden rahoituksesta 10.11.2022.

 

Lausuntopyynnön sisältö:

  1. Yleistä asetuksesta
  2. Hyvinvointialueindeksin laskenta (1 §)
  3. Rahoituksen määräytymistekijöiden perushinnat vuodelle 2023 (2 §)
  4. Hyte-kertoimen indikaattorit, niiden painokertoimet ja laskennassa käytettävät tilastotiedot (3 §)
  5. Pelastustoimen rahoituksen riskiruutujen riskitason laskenta, riskikertoimen tekijät ja niiden painokertoimet (4 §)
  6. Rahoituslaskelmien tarkistaminen vuonna 2023, kuntien takautuvien palkkaharmonisaatio -kustannusten huomioon ottaminen (7 § 1 mom.)

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Virolahden kunnanhallitus antaa lausunnon kokouksessa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että mahdollinen lausunto annetaan myöhemmin ja sen hyväksyntä tehdään sähköpostipäätöksenä.