Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 28


_______________________________________________________________________________

 

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023

 

_______________________________________________________________________________

KhVi 07.11.2022 § 153 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 

 *  Yleinen kiinteistöveroprosentti   0,93 - 2,00 %

 *  Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00 %

 *  Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %

 *  Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 3,10 %

 *  Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00 %

Huom.  KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %.  Virolahti ei kuulu näiden kuntien joukkoon.

 *  Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 - 2,00 %

 

Kiinteistöveroprosentti on 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt.  Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään tietosisältö ilmoittamatta verottajalle.

 

Suomen Kuntaliiton viimeisimmän verotuloennusteen (9/2022) mukaan Virolahden kiinteistöverojen verotulot ovat 1,535 miljoonaa euroa vuodelle 2023, mikäli verotukseen ei tehdä muutoksia. Virolahden kunnanvaltuusto on aiemmin linjannut, että kiinteistöverotuksen osalta Virolahti pyrkii pysymään maakunnan keskitasolla. Vuonna 2022 Kymenlaakson yleisen kiinteistöveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 1,29 %.

 

Tällä hetkellä Virolahden kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

 

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25
  • vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50
  • muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,15
  • voimalaitoksen kiinteistöprosentti 2,80
  • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00

 

Kuntaliiton verotulokehikon (9/2022) mukaan 0,05 %-yksikön korotus yleiseen kiinteistöveroprosenttiin kasvattaisi vuoden 2023 tilitettävää verotuloa noin 35 000 - 40 000 euroa.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) vahvistaa vuoden 2023
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,25
- vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,15
- voimalaitoksen kiinteistöprosentiksi 2,80
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00

2) päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroprosenttia.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 14.11.2022 § 28  

73/02.02.02.00/2022  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Virolahden kunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2023
*  yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,25
*  vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,50
*  muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,15
*  voimalaitoksen kiinteistöveroprosentiksi 2,80
*  yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00

Kunnanvaltuusto päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroprosenttia.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.