Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 105


# Liite 1 § 105 Lepästensuo yleiskaava-alue

 

Yleiskaavan laadinta / Miehikkälän Lepästensuon aurinkovoimala

 

Kuteltk 30.11.2022 § 105

_________________________________________________________________________ 

36/00.06.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Forus Oy esittää Miehikkälän kunnalle, että Lepästensuon alueelle aloitetaan yleiskaavan laadinta. Forus Oy:n tarkoituksena on luvittaa ja mahdollistaa teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeen rakentaminen alueelle. Alustava arvio hankkeen koosta on noin 120 hehtaaria, jonka tuotantokapasiteetti olisi noin 80 MVA:a. Forus Oy:n ehdottama kaava-alue on esitetty liitteenä 1 olevassa kartassa. Suurimpaan osaan ehdotetun alueen maista Forus Oy on tehnyt vuokrasopimukset.

Kaavan aloitusvaiheessa on tarkoituksenmukaista rajata alue hiukan suurempana, kuin toteutuva kaava tulee olemaan, koska selvitykset ja sopimukset voivat vielä ohjata alueen laajuutta. Yleiskaava tulee Forus Oy:n tarpeisiin ja he maksavat kaavasta aiheutuneet kustannukset.

 

Yleiskaavan laadintaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain 5 luku (35-45 §). Yleiskaavasta on tulossa oikeusvaikutteinen eikä alueella ole rakentamispaineita, eikä aluetta ole tarkoituksenmukaista määrätä rakennuskieltoon.

 

Hallintosäännön 24 §:n 20 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää asema- ja yleiskaavoitusten käynnistämisestä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että Miehikkälän kunnanhallitus päättää käynnistää Lepästensuon alueelle yleiskaavan laadinnan aurinkovoimalan rakentamista varten. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus liitekartassa 1. Kaavan rajaus tarkentuu kaavoituksen yhteydessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.