Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 106


# Liite 2 § 106 Kartta
# Liite 2 § 106 Maanvuokrasopimus

_______________________________________________________________________________

 

Miehikkälän pienjäteaseman siirto ja alueen vuokraus Kymenlaakson Jäte Oy:lle

 

Kuteltk 26.10.2022 § 96

_________________________________________________________________________

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Miehikkälän kunta on siirtämässä jätehuollon palvelutehtävät kuntien omistamalle Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista siirtää pienjäteaseman ylläpito Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Pienjäteaseman siirrolle löytyy useita perusteita:

-Kymenlaakson Jäte Oy:llä on kuntaa paremmat resurssit hoitaa pienjäteasema (osaaminen, henkilöstö, jätteen kierrätys)

-Kymenlaakson Jäte Oy pystyy tuottamaan pienjäteaseman palvelut koko toimialueellaan samalla, yhdenvertaisella hinnalla asukkaille

-Kymenlaakson Jäte Oy:llä on mahdollisuus laajentaa vastaanotettavan jätteen jakeita, kuten muovi, haravointijäte, risut

- Miehikkäläläisten jätehuollon kustannukset eivät lisäänny muutoksen johdosta

- Pienjäteaseman aukioloajat pysyvät alkuun nykyisellään. Jäteyhtiö tarkastelee aukioloaikoja palvelun kysynnän mukaan

- Miehikkälän kunta saa nykyisestä pienjätealueesta vuokratuottoja

 

Kunnan hoidossa pienjäteasemaa on hoidettu pääasiassa työllisyystyönä, eikä asemalla ole ollut vakihenkilökuntaa. Tässä mielessä aseman siirto Kymenlaakson Jäte Oy:lle ei aiheuta henkilöstömuutoksia. Jatkossa työllisyystyöntekijöitä voidaan käyttää normaaliin työaikaan alue- ja kiinteistöpalveluissa.

 

Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa neuvoteltiin 2018 pienjäteaseman siirrosta. Tuolloin siirtoa ei vielä oltu valmiina tekemään. Tuolloin neuvoteltu sopimus ja kartta alueesta on liitteenä 6.

Kymenlaakson Jäte Oy tarvitsee aiempaa hieman suuremman alueen, jotta muovin, haravointijätteen ja risujen vastaanotto onnistuu. Vuokrahintaa ollaan myös tarkastamassa n. 2000 € suuremmaksi, koska Miehikkälä on investoinut alueen kunnostukseen.

Vuokra-alueen ja vuokrahinnan määrittely on sairastumisien takia hieman siirtynyt, mutta valmistuu lautakunnan kokoukseen mennessä. Lopullinen vuokrasopimus esitellään kokouksessa.

 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Asia jätetään pöydälle. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

Kuteltk 30.11.2022 § 106  

41/10.03.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Kymenlaakson Jäte Oy.n kanssa on tarkennettu 2018 esillä ollutta pienjäteaseman vuokrasopimusta. Vuokraksi ehdotetaan 3000 €/ vuosi, joka on linjassa muilta kunnilta vuokrattujen pienjäteasemien kanssa. Alkuperäisessä vuokra-alueessa huomioitiin jo mahdollinen haravointijätteen ja risujen vastaanotto. Täsmennetty vuokrasopimus liitteenä 2.

Hallintosäännön 24 §:n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää alle    15 000 m2 maa- ja vesialueiden, tonttien sekä rakennusten vuokralle antamisesta enintään 20 vuodeksi.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Päätösehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Miehikkälän pienjäteaseman vuokrasopimusta Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.