Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 110 

Virojoen kiinteistöjen lämmitysratkaisut

 

Kuteltk 30.11.2022 § 110

_________________________________________________________________________ 

39/10.03.02.03/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Virojoen taajamassa olevien kunnan kiinteistöjen pääasiallinen lämmitystapa on ollut maakaasu. Maakaasun hinnan voimakas kallistuminen on aiheuttanut tarpeen miettiä muita lämmitysvaihtoehtoja. Voimakkaan hinnannousun ja maakaasun saannin epävarmuuden sekä taloudellisten syiden tähden kunnan maakaasukohteet on muutettu polttoöljyllä lämmitettäviksi. Fossiilisista polttoaineista luopumisen sekä hiilineutraalitavoitteiden tähden täytyy kuitenkin tulevaisuudessa tarkastella muita mahdollisia lämmitystapa- ratkaisuja. Tältä pohjalta kilpailutettiin maakaasulämmitykseen liitettyjen kiinteistöjen lämmitysmuotojen vertailu. Vertailu tilattiin kilpailutuksen jälkeen Sitowise Oy:ltä.

Vertailu jaettiin kiinteistöittäin osiin niin, että mahdollisen keskitetyn lämpölaitoksen taloudellisesti järkevän verkoston piiriin tulisivat kunnan isoimmat kiinteistöt, Villinranta ja koulukeskus. Verkoston ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen osalta on tutkittu kiinteistökohtaisia lämmitysmuotoja paloasemalle, terveyskeskukselle ja Opintie 4 kiinteistölle. Keskitettyyn verkostoon on mahdollista liittää myös muita kiinteistöjä mahdollisen lämmitysverkoston alueella.

Selvitykset liitteenä 5.

 

Suunnittelijan ehdotus aluelämmitysjärjestelmäksi on hakekattila-laitos, jossa on huipputehojen tuottoa varten öljykattila. Ehdotetulla laitoksella nykyarvoin laskien saavutetaan 25 vuoden tarkastelussa

maakaasuun nähden arviolta noin kuuden miljoonan euron kustannussäästö. Investoinnin tuotto riippuu voimakkaasti maakaasun hintakehityksestä. Huipputeho on huoltovarmuussyistä jatkossa tuotettava maakaasun sijaan öljyllä. Ehdotetulla järjestelmällä tuotettu lämpö maksaa keskimäärin arviolta 66 €/MWh eli noin 160 000 euroa vuodessa nykyhinnoilla. Metsähakkeen hintaan kohdistuu tällä hetkellä myös nousupaineita, mutta ne eivät merkittävästi muuta tilannetta.

Suunnittelijan ehdotus paloaseman ja terveyskeskuksen  lämmitysjärjestelmäksi on maalämpöjärjestelmä ja Opintie 4:n ilmavesilämpöpumppu. 

 

Virojoen asemakaavassa ei ole varattu aluetta hakekattilalaitokselle. Laitoksen keskeinen sijainti on tärkeä, ettei johtoverkosto kasva käyttöön nähden liian suureksi. Lämpölaitoksen tontin koko tulisi olla n. 3000-5000 neliömetriä. Oikotien varrella olevat peltoalueet soveltuisivat sijainnin, tonttikoon sekä liikennöinnin puolesta lämpövoimalalle. Lämpövoimalan puuterminaali voitaisiin sijoittaa Virolahdentien varrella olevalle yleiskaavan teollisuusalueelle.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta merkitsee selvityksen tässä vaiheessa tiedoksi. Lämpölaitoksen sijoittumisen osalta käynnistetään asemakaavan muutos, jossa tutkitaan lämpölaitoksen sijaintia. Lämpöverkoston ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen osalta jatketaan suunnittelua ja muutoshankkeille haetaan valtion avustuksia.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.