Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 111


# Liite 6 § 111 Kartta

 

Virojoen asemakaavan muutos / lämpövoimala

 

Kuteltk 30.11.2022 § 111

_________________________________________________________________________ 

40/10.02.03/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Maakaasun hinnan voimakkaan nousun johdosta on jouduttu selvittämään Virojoen kiinteistöille korvaavia lämmitystapoja. Suurimpien kiinteistöjen, Villinrannan ja koulukeskuksen edullisimpana lämmitysmuotona pidetään hakelämpölaitosta, jossa polttoöljy olisi varalämmön lähteenä sekä tasoittamassa huippukuormaa. Tulevaisuudessa voi tulla vielä muitakin lämmöntuotantoon liittyviä ratkaisuja, ja niiden käyttöönottomahdollisuudet tulee huomioida suunniteltaessa lämmityslaitosta.

Keskitetyn lämmitysjärjestelmän talouden yksi keskeisin elementti on lämpöverkoston pituus. Mitä pitempi verkosto on, sitä kannattamattomampaa lämmöntuotanto tulisi olemaan. Tämän johdosta lämpölaitoksen keskeinen sijainti on hyvin tärkeää. Toinen merkittävä tekijä on huomioida hakkeen kuljetuksesta aiheutuva liikenne, ettei sitä sijoiteta tiheän asutuksen keskelle.

Hakelaitoksen tontin koko tulisi olla n. 3000-5000 neliömetriä. Hakkeen osalta terminaali voisi olla esim. Virolahdentien varren teollisuusalueella. Tämä vähentää haketuksesta aiheutuvaa melua lämpölaitoksella.

Tällaisia keskeisiä sijoituspaikkoja on Oikotien varrella olevat kunnan entiset pellot VP- ja AR-alueet ja koulukeskuksen takana oleva puisto VP. Alueet merkitty liitteenä 6 olevaan karttaan.

Hallintosäännön 24 §:n 20 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää asema- ja yleiskaavoitusten käynnistämisestä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää käynnistää Virojoen asemakaavan muutoksen lämpövoimalan sijoittamiseksi asemakaava-alueelle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.