Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 194_______________________________________________________________________________

 

Harkinnanvarainen valtionosuus/talousarviomuutoksen hyväksyminen 2022

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KhVi 29.08.2022 § 123 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela ja kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudelliseten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

 

Hakemukset tuleet toimittaa 9.9.2022 mennessä.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hakea Virolahden kunnalle harkinnanvaraisesti myönnettävää valtionosuutta ja valtuuttaa kunnanjohtaja Veli-Matti Pullin toimittamaan hakemusasiakirjat.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 05.12.2022 § 194  

48/02.03.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401991246.

 

Valtioneuvosto teki 17.11.2022 päätöksen vuoden 2022 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. 15 kuntaa saa tukea yhteensä 10 miljoonaa euroa. Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 59 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä noin 70,1 miljoonaa euroa.

 

Kuntia vertailtiin niiden hakemuksessa esittämien perustelujen ohella vuosien 2020-2021 tilinpäätöksistä lasketuin tunnusluvuin. Talouden tunnuslukujen perusteella hakijakunnat saatiin taloustietojen mukaan samalle lähtöviivalle. Päätöksissä painotettiin vuoden 2021 tilinpäätösten tietoja.

 

Valintaperusteissa keskityttiin tarkastelemaan kunnan hakemuksessaan ilmoittamia tietoa erityisesti vuoden 2022 talouden kehittymisestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja näiden tekijöiden merkitystä kunnan talouteen. Lisäksi arviointiperusteena käytettiin kunnan ilmoittamia toimia menokehityksen hillitsemiseksi, verohallinnon ilmoittamia verotilityksiä kunnille sekä muita kunnille maksettuja tukia vuonna 2022.

 

Korotusta myönnettiin erityisesti sellaisille kunnille, joiden talouteen perusteena mainitut tekijät vaikuttivat jo vuoden 2022 aikana merkittävästi.

 

Virolahdelle myönnettiin harkinnanvaraista valtionosuuttaa 550 000 euroa, eli 181 €/asukas, vuodelle 2022. Muut avustuksen saajat ja määrät ovat oheisessa liitteessä.

 

Päätöksen myötä tehdään seuraava talousarviomuutosehdotus:

 

Tuloslaskelmaosa

 

Valtionosuudet

 

1)      Tulon lisäys +550.000

  • Tili: 5750 Kunnan peruspalveluiden valtionosuus

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää yllä todetun talousarviomuutosehdotuksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.