Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 24


_______________________________________________________________________________

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

TarkltkV 25.05.2022 § 24  

    

 

 

Valmistelija tarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050 303 6447

 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyissä noudatetaan hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.  Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Hallintosäännön 71 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.  Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

 

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.  Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle 11.5.2022.

 

Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksensa sähköisesti.  Sähköinen kokouslinkki toimitetaan sitä tarvitseville erikseen.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

 

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Anu Koskela ja Ulla-Maija Tuomela osallistuivat kokoukseen Teams-yhteydellä.