Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 30


# TP2021_tarkltk_pkliite

_______________________________________________________________________________

 

Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021

 

TarkltkV 25.05.2022 § 30  

101/02.02.02/2021  

 

 

Valmistelija tarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050 303 6447

 

Kunnanhallitus on 28.3.2022 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2021.

 

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.  Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

 

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.  Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille (KuntaL 125 §).

 

BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela on antanut tilintarkastuskertomuksen Virolahden kunnan vuoden 2021 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta.  Vastuunalainen tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.  Tämän säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee tarkastuslautakunta.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto
*  merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
*  hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen
*  myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.