Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 1


_______________________________________________________________________________

 

Valtuuston 14.11. ja 12.12.2022 päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus

 

KhVi 16.01.2023 § 201  

    

 

 

Valmistelija hallintosihteeri Anita Takasuo, p. 050 389 2120

 

 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

 Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

 

 Kunnanvaltuuston 14.11 ja 12.12.2022 päättämät asiat olivat:

 • Osavuosikatsaus 2/2022
 • Talousarviomuutokset vuodelle 2022
 • Tuloveroprosentti vuodelle 2023
 • Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023
 • Sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuus
 • Vuoden 2021 arviointikertomuksesta annetut lausunnot
 • Virolahden kunnan ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välinen kumppanuussopimus
 • Sopimus Miehikkälän kunnan järjestämän Virolahden kunnan alueen liiketoiminnan luovuttamisesta
 • Virolahden kunnan, Miehikkälän kunnan ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välinen henkilöstön siirtosopimus
 • Kymen jätelautakunnan lautakuntasopimuksen muuttaminen

____________

 

 • Talousarviomuutokset vuodelle 2022, lisäesitys
 • Harkinnanvaraisen valtionosuuden vaikutus talousarviomuutoksena 2022
 • Hallintosääntö 1.1.2023
 • Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025
 • Tilintarkastuspalvelut tilikausille 2023-2026
 • SDP:n valtuustoaloite maisemahakkuista

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, olevan lakien, asetusten ja muiden säädösten mukaisia ja valtuuston toimivaltansa rajoissa tekemiä ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.