Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 10_______________________________________________________________________________

 

Valtionosuus- ja kotikuntakorvauspäätökset 2023

 

KhVi 16.01.2023 § 210  

94/02.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättää verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksista säädetään kunnan peruspalvelujen valtionsosuudesta annetussa laissa (618/2021).

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1114/2021) sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (1765/2009) tarkoitetut valtionosuudet.

 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kk:n 11. päivänä. Yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät VM:n myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kotikuntakorvaukset sekä opetus ja kulttuuriministeriön myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus.

 

 

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023

 

Päätöksen (VN/33144/2022) mukainen Virolahden kunnan peruspalveluiden valtionosuus vuodelle 2023 on yhteensä 1 596 513 €, mistä verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen suuruus on 896 706 €. Peruspalveluiden valtionsouuspäätös vastaa kokonaisuudessaan talousarviotasoa.

 

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus on päätöksen mukaan puolestaan 632 604 €, mikä on noin 6 400 € talousarviotasoa enemmän.

 

Päätöksen pohjana olevat laskentatiedot vuodelle 2023 ovat saatavilla Valtionvarainministeriön nettisivuilta osoitteessa: https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja. Laskentatiedot ovat Virolahden osalta ajan tasalla.

 

 

Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2023

    

Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Opetuksen järjestäjä voi tällöin olla toinen kunta, valtio, yliopiston harjoittelukoulu, yksityinen tai kuntayhtymä. Kotikuntakorvaus perustuu kunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisiin kustannuksiin, ja sen määrä on eri 6-, 7-12- ja 13-15-vuotiaille.

 

Kotikuntakorvauskysely esi- ja perusopetuksen oppilastiedoista toteutetaan Opetushallituksen ylläpitämän KOSKI-tietovarannon kautta. Tilastokeskus yhdistää tiedon oppilaiden kotikunnasta väestörekisteritiedoista. Kotikuntakorvaus perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa olevaan tilanteeseen.

 

Päätöksen (VN/33146/2022) mukaan Virolahden kunnan kotikuntakorvaustulot ovat 1 340 906 € ja kotikuntakorvausmenot ovat 62 468 €. Laskelman pohjatiedot ovat ajan tasalla ja rahoitus perustuu siten oikeille oppilasmäärille.

 

 

Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2023

 

Päätöksen (VN/33144/2022) mukaan OKM:n myöntämä ja rahoittama sekä yhteismaksatukseen kuuluva valtionosuus Virolahdelle on 62 258 €, mikä on noin 103 000 € talousarviotasoa enemmän. Rahoitus on tarkoitettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 5 §:n mukaisia koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten. Virallisen päätöksen rahoituksesta tekee Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä ei ole toistaiseksi kuntaan saapunut.

 

Rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan varainhoitovuotta edeltäneen 20.9. päivän oppilastietoihin perustuen. Opetushallituksen sivuilta (https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot1.cgi?saaja=9353) löytyvän raportin tiedot näyttäisivät olevan ajan tasalla. Tiedot täsmäytetään vuoden 2023 loppupuolella ja se saattaa muuttaa vuoden 2023 lopullista rahoitusta.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä Valtionvarainministeriön päätöksen (VN/33144/2022) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023.

2) hyväksyä Valtionvarainministeriön päätöksen (VN/33146/2022) kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2023.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.