Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 14_______________________________________________________________________________

 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n (Socom) osakkeiden myynti hyvinvointialueelle

 

KhVi 16.01.2023 § 214  

38/00.06.01/2022  

 

 

Valmistelija Kaakon kaksikkon sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 389 2110 ja Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 521 7684.

 

 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Socom) on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka on muodostanut kehittämis- ja yhteystyöverkoston Kaakkois-Suomen kuntien, kuntayhtymien sekä alan koulutus- ja tutkimusyksiköiden, kolmannen sektorin ja alan yrittäjien kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan tarkoituksena on luoda ja ylläpitää alueellinen yhteistyörakenne sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen edistämiseksi sekä sosiaalialan alueellista yhteistyötä edellyttävien erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen turvaamiseksi.

 

Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (594/2022) vahvistettiin 8.7.2022.  Kyseessä on sosiaalialan osaamiskeskuksia koskeva lakimuutos, jossa hyvinvointialueet korvasivat aiemmin laissa mainitut kunnat ja kuntayhtymät.  Laki tulee voimaan 1.1.2023 ja ensimmäisessä pykälässä todetaan seuraavaa: "Osaamiskeskuksen voivat muodostaa kunkin toimialueen hyvinvointialueet yhdessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten, maakunnan liittojen, aluehallintovirastojen, järjestöjen ja yritysten sekä muiden sosiaali- ja terveysalalla toimivien eri tahojen kanssa."

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 22.12.2022 § 226 päättänyt lähestyä kuntia Socom Oy:n osakkeiden ostotarjouksella ja pyytää kuntia toimittamaan oman mahdollisen osakkeiden myyntiä koskevan ja tämän ostotarjouksen hyväksyvän päätöksensä hyvinvointialueelle siten, että osakekaupat toteutettaisiin viivytyksettä vuoden 2023 aikana.

 

Hallintojohtaja Ari Nevalaisen perusteluosassa todetaan, että hyvinvointialueiden käynnistyessä ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen siirtyessä Kymsotelta Kymenlaakson hyvinvointialueelle kunnat eivät enää voi olla omistajina sosiaalialan osaamiskeskuksissa.

 

Kymsoten omistamat osakkeet ovat siirtymässä lain nojalla vuoden vaihteessa Kymenlaakson hyvinvointialueelle.  Kymenlaakson hyvinvointialue esittää kunnille, että kunnat myisivät hyvinvointialueelle heidän omistuksessaan olevat osakkeet.  Hyvinvointialue on valmis ostamaan kuntien omistamat A-osakkeet hintaa 200 €/osake.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Virolahden omistaman Socom Oy:n osakkeen Kymenlaakson hyvinvointialueelle 200 euron hintaan sekä valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään osakekaupat Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.